סקירה של סיגמא >> היואן גרם לטלטלה בשוק המטבעות

 

 
 

אורי גלאי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2015

עיקרי הדברים

 • שוק המטבעות העולמי סוער - שינוי עמוק במדיניות סחר החליפין של היואן לכיוון "שוק חופשי" בצרוף שלושה פיחותים אקטיבים במהלך השבוע בגובה 4.7%.

 • מדד חודש יולי שפרסמה הלמ"ס עלה כצפוי ב 0.2%. למרות העלייה שנרשמה במדד החודש שעבר, האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור ממשיכה להיות שלילית, בשיעור של מינוס 0.3%, הרחק מהיעד שקבעה הממשלה.

 • במהלך השבוע הושגה הסכמה על מתווה הגז הטבעי בין ממשלת ישראל וחברות האנרגיה.

 • מנתוני האוצר עולה כי הגירעון המצטבר ל 12 החודשים האחרונים עומד על 2.1%. ההסכמים הקואליציוניים והתחייבויות חדשות של הממשלה יגדילו אותו ל 2.9% עד סוף השנה.

 • במחצית הראשונה של 2015 נרשמה ירידה ביצוא הסחורות מישראל בשיעור דולרי של 6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 23 מיליארד דולר.

 • שרי האוצר של גוש היורו, שהתכנסו במהלך השבוע בבריסל, אישרו את התכנית לחילוץ הכלכלה היוונית בהלוואה בסך 86 מיליארד אירו. לאישור התכנית גויס גם בית המחוקקים ביוון שמונה כעת רוב בפרלמנט.

 • הנפט משלים השבוע את רצף הירידות השבועי הארוך ביותר מאז ינואר ומגיע לרמת שפל שלא נראתה מאז מארס 2009. המחיר לחבית נפט מסוג WTI ירד השבוע 3.1% וננעל ברמה של 42.50$

המלצות עיקריות
 
חשיפה מנייתית ברמה של כ-90% מהמדיניות.

כ-55% מהאפיק לשווקים בחו"ל, בדגש על ארה"ב ואירופה.

 • הסטת רכיב מהתיק לנזילות וכניסה להנפקות וניצול הזדמנויות בשוק.

 • אג"ח במח"מ בינוני של כ-3.5-4 שנים.
 • אג"ח קונצרני בעיקר בדירוג (A-) ומעלה.

 • יש להישמר מאג"ח בדירוג נמוך ללא פרמיית סיכון נאותה וסחירות.

 • מט"ח - חשיפת כ-10% מהתיק למט"ח


לסקירה המלאה:לחץ כאן

אורי גלאי, מנכ"ל סיגמא בית השקעות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x