נשים יותר משתתפות יותר בשוק העבודה בארץ

הסיבות העיקריות:לימודים אקדמיים והעלאת גיל הפרישה | סקירה של הכלכלן הראשי במשרד האוצר

 

 
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/08/2015

בארץ:
 • המיקוד השבועי עוסק השבוע בגידול בשיעור ההשתתפות של נשים בכח העבודה בישראל, ובסיבות לעלייה בשיעור זה. סיבות אלו כוללות: 1) שינויים במבנה שוק העבודה ובמבנה מערכת המס; (2) גידול בשיעורי ההשכלה; (3) המערכת המוסדית, התומכת באיזון בין עבודה לחיי משפחה; ו- (4) העלאת גיל הפרישה.

 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב- 0.2 אחוז. קצב האינפלציה מוסיף להיות נמוך מהגבול התחתון של יעד האינפלציה ואינפלציה שלילית נרשמה החודש בפעם ה- 11 ברציפות.

 • בחודש יולי נרשם שיפור מסוים בנתוני סחר החוץ הישראלי. יצוא הסחורות גדל בחודש יולי, בהשוואה לחודש יוני ב- 3.2 אחוזים. השיפור בייצוא בא לידי ביטוי בעלייה ביצוא ענפי הטכנולוגיה העילית וביצוא ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית. ביבוא הסחורות נרשמה עלייה מתונה של 1.5 אחוזים.

 • בחודש יולי 2015 נרשם גידול של 1.3 אחוזים בהיקף התיירות הנכנסת לישראל. 

 • בסוף חודש יולי הסתכמו יתרות המט"ח של בנק ישראל בכ- 88.4 מיליארדי דולרים. במהלך חודש יולי רכש בנק ישראל מט"ח בהיקף של 0.5 מיליארד דולר.

 • בחודש יולי נרשמה הרעה מסוימת במדד אמון הצרכנים. 

בעולם: 

 • סטנלי פישר, סגן יו"ר הפד, אותת כי הפד עשוי שלא להעלות את הריבית בחודש הבא.

 • הגרעון התקציבי של ממשלת ארה"ב לחודש יולי היה גבוה מההערכות המוקדמות, אולם הצפי לגרעון השנתי הכולל מצביע על רמת שפל של 8 שנים.

 • המכירות הקמעונאיות בארה"ב לחודש יולי עלו ב- 0.6 אחוז לעומת החודש הקודם.

 • מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה בעיקר בשל עלייה במחירי השירותים.

 • הייצור התעשייתי בארה"ב צמח בחודש יולי בעיקר בשל עלייה בייצור מוצרי צריכה.

 • מדד אמון הצרכנים בארה"ב של אוניברסיטת מישיגן (UoM), רשם ירידה בחודש אוגוסט על רקע החששות מהעלאת ריבית בקרוב והשפעתה על המשך הצמיחה של המשק. 

 • התוצר של מדינות גוש האירו צמח ברבעון השני של 2015 בשיעור של 1.3 אחוזים (בקצב שנתי), האטה יחסית לקצב שנרשם ברבעון הקודם ופחות מההערכות המוקדמות. מקורה של ההאטה בהאטה משמעותית בקצב הצמיחה באיטליה ובקיפאון בכלכלת צרפת.

 • נציגי גוש האירו וממשלת יוון הסכימו על חבילת חילוץ חדשה.

 • מדד היצור בגוש האירו רשם ירידה של 0.4 אחוז בחודש יוני, המשך לירידה שנרשמה במאי.

 • מדד  הסנטימנט הגרמני של ZEW ממשיך לרדת גם בחודש אוגוסט, אולם מדד  הסנטימנט  של ZEW לגוש האירו עלה בחודש אוגוסט, לאחר הירידות שנרשמו בחודשים קודמים. 

 • הייצוא הסיני הצטמצם ב-8.3 אחוזים ביולי לעומת חודש מקביל אשתקד. כתוצאה מכך, הרחיב הממשל בסין את רצועת הניוד של היואן מ- 0.1 אחוז ל- 2 אחוזים, מה שתרם לפיחות חד של היואן אל מול הדולר. 

 • כתוצאה ממהלך זה הרחיבה גם וייטנאם את רצועת הניוד של המטבע שלה מול הדולר. 

 • התוצר ברוסיה הצטמצם ברבעון השני ב-4.6 אחוזים לעומת רבעון מקביל אשתקד. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x