לפני כולם >> תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ – נתוני יולי 2015

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2015

בניגוד לחודש הקודם שבו ירדו הקופות של אלטשולר שחם, בחודש יולי התשואות עלו יפה.

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם  גמל ופנסיה בע"מ – נתוני יולי 2015  

 

 

שם הקופה

תשואה לחודש יולי 2015                            

תשואה מצטברת מינואר עד יולי 2015

נכסים לחודש יולי-נטו באלפי ש"ח

תשואה מצטברת 7.2015 - 8.2014   (12 חודשים)

תשואה מצטברת  7.2015 - 8.2012  (36 חודשים)

תשואה מצטברת 8.2010-7.2015   (60 חודשים)

אלטשולר שחם גמל  כללי

1.32%

4.26%

9,271,892

5.51%

31.12%

49.41%

אלטשולר שחם השתלמות  כללי

1.33%

4.10%

10,946,313

5.40%

30.23%

47.83%

אלטשולר שחם גמל מסלול גולד

1.41%

5.53%

1,078,320

6.64%

33.97%

51.45%

אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד

1.41%

5.24%

1,368,776

6.38%

32.69%

51.45%

אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי

1.33%

2.21%

4,917,673

2.53%

20.88%

38.11%

אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי

1.32%

2.05%

5,770,214

2.37%

20.09%

36.91%

פנסיה מקיפה

1.28%

4.83%

467,311

6.43%

30.91%

50.13%

פנסיה כללית

1.43%

4.06%

26,417

4.91%

27.50%

44.38%

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x