החשש מהמשך מלחמת המטבעות בגלל הפיחות של היואן עדין לא וודאי

סקירת מאקרו וסקירה על - iRobot, Facebook, GE, Google, נייר חדרה, אפריקה תעשיות, כלכלית ירושלים ופרטנר של תמיר פישמן

 

 
 

תמיר פישמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/08/2015


ארה"ב:האם הריבית תעלה בחודש ספטמבר הקרוב?

בארה"ב פורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יולי אשר הציגו שיעור גידול חודשי של 0.6% ושיעור גידול שנתי של 2.4%. בנוסף, פורסמו נתוני התפוקה התעשייתית לחודש יולי, אשר הצביעו על עלייה חודשית בשיעור של 0.6% וזאת לעומת צפי האנליסטים לעלייה של 0.3%, ובעיקר בשל התרחבות התפוקה בסקטור יצרניות הרכב. יש לציין כי יצרניות הרכב נוהגות להשבית את מפעליהן בחודש יולי, כך שנתוני התפוקה לחודש אוגוסט יושפעו מכך לשלילה. בסיכום כללי, הנתונים שהתפרסמו בשבוע החולף בארה"ב, לא שינו את הציפייה להעלאת ריבית ה-FED בחודש ספטמבר הקרוב, אך יחד עם זאת השתטחות מסוימת שנרשמה בעקום התשואות, יכולה לצביע על ציפייה לקצב העלאה מאוד מתון. בהקשר לכך, אמר השבוע סגן יו"ר ה-FED, סטנלי פישר, כי על הבנק המרכזי להעלות ריבית רק לאחר שיהיה משוכנע שהוא קרוב להשגת יעדיו. כלומר, אינפלציה של כ-2% ותעסוקה מלאה, וזאת כאשר מתחילת שנת 2015 האינפלציה בארה"ב הינה אפסית. 


 

אירופה:נתוני הצמיחה המאכזבים עשויים להותיר את מדיניות ההרחבה המוניטארית

כלכלת גוש האירו צמחה ברבעון השני של שנת 2015 בשיעור רבעוני מאכזב של 0.3% בלבד, ובשיעור שנתי של 1.2%, וזאת לאחר צמיחה בשיעור של 0.4% בשני הרבעונים הקודמים. יש לציין לחיוב את המשקים של גרמניה אשר עלו ב-0.4%, איטליה שרשמה עלייה של 0.2% וספרד שרשמה עלייה של 1%. לעומתן, צרפת ממשיכה "לדרוך במקום", וזאת לאחר צמיחה של 0.7% ברבעון הראשון. נראה כי הצמיחה האיטית באירופה תומכת בהמשך יישום מלא של מדיניות ההרחבה המוניטארית למשך חודשים רבים קדימה, ועל פי מדיניות זו רוכש ה- ECB, אג"ח בהיקף חודשי של כ-60 מיליארד אירו בחודש.

סין:הכלכלה בסין מורידה הילוך

בשבוע החולף הסינים ביצעו מהלך של פיחות היואן ושערו נחלש בכ- 4.5% אל מול הדולר האמריקאי. מהלך ייזום זה הינו ניסיון סיני לעודד את הייצוא התעשייתי, וזאת במקביל להצטברות נתונים המעידים כי הכלכלה הסינית בכלל והתעשייה בפרט " מורידים הילוך". לנתונים אלו מתווספות החששות, כי הירידה החדה שהייתה בשוק המניות הסיני, תוביל לחולשה בצריכה הפרטית. יש לציין כי המשק הסיני צמח בשנים האחרונות בקצב  הנע בין 2.3%- 1.6%ברבעון, אולם ברבעון השני עמדה הצמיחה על כ-1.5% בלבד. 

התפוקה התעשייתית בסין "מורידה הילוך":הסינים מסלימים את מלחמת המטבעות בכדי להפיג את החששות מפני ההסלמה "במלחמת המטבעות", הודיעו הסינים כי מדובר בהתאמה חד פעמית וכי לא מדובר בתהליך מתמשך של פיחות היואן. אולם, לנוכח ההאטה ההולכת ומתגבשת בכלכלה הסינית, החששות לא הוסרו במלואן.

ישראל:נתוני צמיחה מאכזבים המעידים כי המשק נמצא על סף מיתון

בתאריך ה-14 לאוגוסט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. המדד הציג עלייה של 0.2%, לעומת חודש יוני, אשר נבעה בין היתר מעלייה של כ-1% בסעיף הדיור. יש לציין כי ללא סעיף הדיור, המדד למעשה ירד ב-0.1%. מתחילת השנה האינפלציה בישראל הינה אפסית והציפייה לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים, כפי שהיא נגזרת מרמות המחירים של אג"ח מדינה, היא כשליש האחוז בלבד. ציפייה זו הלכה ופחתה במהלך השבוע האחרון וזאת במקביל לירידה במחיר הנפט, שהגיע לרמת שפל של 41 דולר לחבית. 

הקשר בין סביבת האינפלציה הנמוכה למדיניות הריבית של בנק ישראל 

הקונצנזוס הקיים כיום בשוק ההון הוא כי בנק ישראל ימתין, לכל הפחות, להחלטת הריבית של ה-FED בחודש ספטמבר הקרוב, וזאת לפני שיחליט על העלאת ריבית בישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשוני של התל"ג לרבעון השני, ולפיו התוצר ברבעון השני של שנת 2015, עלה בשיעור שנתי של 0.3% וזאת לאחר עלייה של 2% ברבעון הראשון ו-6.2% ברבעון האחרון של שנת 2014. העלייה המתונה בתוצר, המשקפת צמיחה נמוכה יותר מאשר בגוש האירו, הינה תוצאת הירידה שנרשמה בהשקעה בנכסים קבועים  בשיעור של 3.8%-, והירידה המדאיגה בשיעור של 12.5% שנרשמה בייצוא הסחורות והשירותים. ירידה זו מוסברת בעיקר על ידי התחזקות שער החליפין של השקל אל מול הדולר האמריקאי והאירו. את הירידה בייצוא ובהשקעות קיזזו העליות שנרשמו בסעיפי הצריכה הפרטית בשיעור של 0.9%, וההוצאה הציבורית בשיעור של 0.4%.
 
מדדי אג"ח – ביצועים: 
 
אג"ח ממשלתי וקונצרני:
מדדי האג"ח הושפעו השבוע לחיוב וזאת בעקבות הירידה מהציפיות לאינפלציה, אשר הגיעה מהירידה החדה שהייתה במחירי הנפט. הירידה בסביבת האינפלציה בישראל ובעולם נתפסת כגורם המעכב את קצב העלאת הריבית, ובהתאם לכך ניתן לראות עליות שהתמקדו בעיקר באג"חים בעלי מח"ם ארוך ובאג"ח שקליות, שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן. העליות שנרשמו השבוע בשווקי האג"ח הביאו לירידת התשואה הממוצעת לפדיון המגולמת במדדי התל בונד. בנוסף, מרווח התשואה, ה- Spread שהוא ההפרש מעקום לפני מח"מ, נשאר ללא שינוי וזאת משום ירידת התשואות שהתרחשה גם באפיק הממשלתי. 

מדדי אג"ח קונצרני:
 

ישראל

המדדים המובילים בארץ סיימו את השבוע במגמה מעורבת כאשר מדד ת"א 25 ירד   בשיעור של 0.29%, בהובלתה של מניית "אופקו" שירדה השבוע  ב-13.56%. יש לציין כי המכפיל הנוכחי של המדד עומד על 18.23 והמכפיל העתידי עומד על 15.37. מדד ת"א 75 עלה השבוע ב-2.59% וזאת כאשר את העליות מובילות מניות "איזיצ'יפ" ו-"כלכלית ירושלים", אשר עלו ב-15.06% וב-12.42% בהתאמה. השקל התחזק אל מול הדולר ב-0.76% ונחלש אל מול האירו ב-0.57%. בנוסף, השבוע התפרסמו נתוני הצמיחה במשק לרבעון השני אשר היו חלשים במיוחד. הרכב הצמיחה למעשה מעיד על על חולשה כמעט בכל הסעיפים, בינהים הוצאה לצריכה פרטית שהתסכמה בעלייה מינורית, ייצוא הסחורות והשירותים ועוד. כמו כן, השבוע התפרסם הנתון לפיו חלה עלייה חדה בהכנסות ממיסים אשר הובילה לירידה חדשה בגירעון התקציבי. 
  
פרטנר-  החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השני והציגה את נתון הרווח הנקי שהסתכם ב-9 מיליון ש"ח, ובכך מהווה ירידה של 80% מהרבעון המקביל אשתקד. בנוסף, החברה ציינה כי בשל הוצאות שכרוכות בהסכם הפרישה המוקדמת, אותה הציעה החברה לעובדיה, היא צפויה לעבור למצב של הפסד ברבעון השלישי וציינה כי בחודשים הקרובים צפויים לפרוש מהחברה כ-350 עובדים. הנתונים החיוביים בדוחותיה היו אחוז שיעור הנטישה ברבעון השני, אשר הסתכם ב-10.9% ונחשב לנתון הנמוך ביותר מזה שישה רבעונים, ונתון ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח אשר התייצבה ועמדה על 70 ש"ח. בנוסף, שיעור ה-EBITDA  מהכנסות השתפר מעט ביחס לרבעון הקודם והסתכם ב-23%, המהווה עלייה של 1%. החברה רשמה ירידה של 12% בהכנסות ממכירת שירותים, אך יחד עם זאת רשמה עלייה חדה של 29% בהכנסותיה ממכירת ציוד. בתוך כך, הכנסותיה הכוללות התכווצו ב-4% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-1.04 מיליארד ש"ח. מנכ"ל החברה, איציק בנבנישיתי, ציין כי "פרטנר" קיבלה תשלום של 15מיליון יורו בעקבות ההסכם עם חברת "אורנג'" העולמית וכי תשלום זה צפוי להיכנס לדוחות הרבעון השלישי. 

כלכלית ירושלים- בנק "לאומי" החליט לממש את השעבוד על 40% ממניות "כלכלית ירושלים" וימכור אותם לאיש העסקים, בני שטיימיץ, תמורת 400 מיליון ש"ח. מניות אלו הן למעשה הבטוחה העיקרית של הבנק על החוב של איש העסקים, אליעזר פישמן, אשר עומד על 1.5 מיליארד ש"ח. הבנק בחר לממש את השעבוד במהירות האפשרית וזאת בשל החשש מהאפשרות של הסדר חוב אל מול מחזיקי האג"ח, ובנוסף בשל החשש לירידת דירוג החברה והערת עסק חי בעקבות הדוחות, אשר הייתה עלולה להוביל לפירעון מיידי של האג"ח.  כמו כן, פישמן מחזיק בעוד 27% מ"כלכלית" וגם אחזקות אלו משועבדות כנגד חובותיו לבנק "הפועלים", מזרחי" ו-"איגוד", אשר צפויים לממש גם כן את השעבוד. בנק "לאומי" ציפה למכור את המניות בסכום גבוה משמעותית, אך בעקבות ירידה המנייה בשבועות האחרונים ולצד ההרעה בפעילות החברה, נאלץ הבנק לרדת במחיר המבוקש. יש לציין כי כעת החברה שווה כ-900 מיליון ש"ח בלבד וזאת כאשר רק לפני שנתיים נסחרה בשווי של כ-2.5 מיליארד דולר. חברת "כלל ביטוח", אחת ממחזיקות האג"ח של החברה, הודיעה כי היא מתנגדת לעסקה וכעת דורשת כינוס של מחזיקי האג"ח בכדי לדון באפשרות של פירעון מיידי וגיבוש עמדה על העסקה. 

אפריקה תעשיות- חברת האם, "אפריקה ישראל", תעניק הלוואת בעלים של כ-50 מיליון ש"ח לחברת הבת, "אפריקה תעשיות". ההלוואה למעשה מובטחת בשעבוד על מניות gaz” “Koa-, חברה פרטית רוסית,  אשר נמצאת בבעלותה של "אפריקה תעשיות" ועוסקת בייצור חומרי בניין ותשתית. החברה סיימה את שנת 2014 בהפסד של 114 מיליון ש"ח וזו השנה השנייה בה רושמת החברה הפסדים, הנובעים בעיקר מתהליך ההרצה של המפעל בירוחם, אשר הסתיים שנתיים לאחר התכנון המקורי.  כעת, בקופת המזומנים של החברה פחות ממיליון ש"ח וזאת כאשר השנה היא צריכה לפרוע התחייבויות בסכום של 37 מיליון ש"ח בגין הלוואות לגופים מוסדיים. כמו כן, רק לאחרונה פיטרה את מנכ"ל החברה, אבי מוטולה, בעקבות חשדות לניפוח הכנסותיה של החברה ושימוש לא חוקי בקופת החברה. לאחר פיטרויו, ביצעה החברה תיקון בדוחות הכספיים ורשמה הפסד נוסף של 73 מיליון ש"ח.

נייר חדרה – עובדי החברה יקבלו מענקים בסכום כולל של 3.1 מיליון ש"ח, וזאת כאשר המענק למעשה יסיים את המשא ומתן אשר התנהל בין עובדי החברה לבין ההנהלה. יש לציין כי המאבק אשר התנהל היה בנוגע לפיצוי העובדים, במסגרת העברת השליטה בחברה מ"כלל תעשיות" ל-"קרן פימי". עובדי החברה סבלו בשנים האחרונות מקיצוצים והפחתות בשכרם, וזאת כחלק ממצבה הפיננסי הרעוע של החברה אשר גרמה לה בשנת 2014 לצמצם את עלות שכרם של פועלי הייצור ב-39.9 מיליון ש"ח.

חו"ל

המדדים המרכזיים בארה"ב סגרו את השבוע בעליות כאשר מדד ה-S&P עלה ב-0.67% והנאסד"ק עלה ב-0.24%. המכפיל הנוכחי של מדד ה- S&Pעומד על 18.5 והמכפיל העתידי עומד על 17.66. בשבוע החולף התפרסמו מספר נתונים כלכליים וביניהם, נתוני המכירות הקמעונאיות אשר רשמו עלייה, אך עדיין מתחת לצפי האנליסטים. בנוסף, התפרסמו נתוני חודשי יוני ומאי אשר עודכנו כלפי מעלה, נתונים חיוביים נוספים המגיעים משוק העבודה, ונתוני פעילות התעשייה האמריקאית אשר התרחבה אל מעל לצפי, בעיקר בשל ההתרחבות החריגה של יצרניות הרכבים. המדדים המרכזיים באירופה סגרו את השבוע בירידות חדות, וזאת כאשר הדקס הגרמני ירד בשיעור של  4.4% והיורוסטוק 50 ירד ב-3.36%. יש לציין כי הצמיחה במדינות גוש האירו נותרה נמוכה, כאשר צרפת רשמה צמיחה אפסית ברבעון השני וזאת לעומת צמיחה של 0.7% ברבעון הראשון.  מדינה יוצאת מן הכלל הינה ספרד שרשמה צמיחה  בשיעור של 1% ברבעון השני. יוון ונושיה הגיעו להסכמה על תנאי התוכנית השלישית למדינה והפרמלט היווני אישר בסוף השבוע האחרון את את צעדי הצנע הנדרשים לצורך קבלת כספי החילוץ. 
 
Google - החברה הודיעה ביום שלישי שעבר על פתיחת חברת אחזקות חדשה בשם "Alphabet", אשר תשמש כחברת האם ולמעשה תרכז את כל עסקי החברה אשר יפוצלו לחברות קטנות יותר ויוחזקו על ידי חברת האם. מניות "Google" יומרו באופן אוטומטי למניות "Alphabet", לפי אותה הכמות ואתן הזכויות, אך יישארו תחת אותם טיקרים, "GooG" ו-"GooGL". בשנים האחרונות, תחומי העיסוק של "Google" התרחבו משמעותית ולמעשה מחברה שנוצרה סביב תחום החיפוש באינטרנט, הפכה החברה לכזו העוסקת במגוון פעילויות, כגון ממלט"ים, מכוניות אוטנומיות, תחומי הבריאות וההון סיכון. מייסדי החברה ציינו כי מטרת השינוי המבני נועד להפריד בין עיסוקי החברה הרווחיים כדוגמת מנוע החיפוש "YouTube", לבין הפעילות הניסיונית שלה, ובכך למעשה לאפשר לשאר החטיבות חופש פעולה ואפשרות לקבלת החלטות באופן עצמאי.  בתגובה לשינוי מבני זה, מניות החברה הגיבו בחיוב ועלו בכ-5%. 

 GE – החברה ממשיכה במכירת החיסול של נכסיה הפיננסים וזאת כחלק מהיעד שלה, למכור נכסים פיננסים בסכום של כ-100 מיליארד דולר וכחלק מתוכניתה, לחזור לשורשיה התעשיתיים ולסגור את פעילותה הפיננסית. למעשה, הגודל של חטיבת הפיננסים של החברה והסיכון שנוצר כתוצאה מפורטפוליו ההלוואות שלה, הפכו אותה למושא לפיקוח קפדני של הממשל. החברה הודיעה השבוע כי תמכור את יחידת מימון שירותי הבריאות שלה לבנק "Capital One" וזאת תמורת 9 מיליארד דולר, כאשר סך כל הללוואות שנמכרות עומדות של 8.5 מיליארד דולר. בנוסף, החברה הודיעה כי תמכור ל-  "Goldman Sachs" את יחידת הבנקאות המקוונת שלה, תמורת 16 מיליארד דולר, אשר מתוכם כ-8 מיליארד דולר הינם פקדונות בנקאיים של הבנק המקוון. יש לציין כי לאחר המכירות, חברת " “GE CAPITAL קרובה מאוד ליעד שלה ועד עתה מכרה נכסים פיננסים בסכום של כ-94 מיליארד דולר. 

Facebook– החברה מפתחת אפליקציית חדשות חדשה אשר תאפשר למשתמשים לקבל התראות לנייד מאתרי חדשות מותאמים שייבחרו באופן אישי. ההתראה שתתקבל במכשיר תהיה עד 100 אותיות וכן תכיל קישור לידיעה באתר החדשות.  יש לציין כי בכדי להשתמש בשירות, המשתמשים יצטרכו להוריד אפליקציה נפרדת מה-"Facebook". כבר בחודש מאי השנה, החברה חתמה על הסכמים עם כ-9 גופי מדיה שונים וביניהם, ה- “New York Times” וה-NBC”"  וזאת לטובת פרסום מאמרים שונים של אתרי החדשות בתוך הפיד של "Facebook". בנוסף, במסגרת ההסכם, יוכלו הגופים לשלב פרסומות המשולבות בתכני המאמרים ובכך לשמור על הכנסותיהם. אפשרות נוספת היא לאפשר ל-"Facebook" למכור את הפרסומות ולתת לגוף נתח של 30% מההכנסות. כמו כן "Facebook" תאפשר לחברות לאסוף מידע על משתמשים שקוראים את מאמריהם וזאת בעזרת אותם כלים ש-"Facebook" נוהגת לאסוף בעזרתם מידע על משתמשיה. 

iRobot- לאחר שהחברה הוכיחה את הפעילות שלה בכל הנוגע לתחום המטלות בבית, כדוגמת שאיבת אבק, הרמת מכשירים כבדים, ניקוי מרזבים ועוד, פונה החברה לתחום החצר והעולם החיצוני. החברה מפתחת מכסחת דשא אוטומטית וזאת למרות שישנם כבר כמה מוצרים דומים בשוק אותן מפתחות חברות כגון "Bosch" ו-"Robomow". לטענת החברה, כלים אלו הקיימים בשוק, אכן גורמים לשימוש בידיים להפוך למיותר, אך עדיין גורמים לתיחום האיזור המיועד לגיזום. החידוש במוצר שלהם  הוא שאין צורך בפעולת התיחום לפני העבודה. יש לציין כי החברה נתקלה בקשיים מצד הרגולטור ולאחר דיונים ממושכים, ביום חמישי האחרון, קיבלה אור ירוק לייצור ושיווק המוצר. 
 
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x