סיכום שבוע המסחר בבורסה » ירידות שערים במרבית המדדים

בצל מתווה הגז, דוחות הבנקים, וחברות התקשורת

 


עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/08/2015

מדד ת"א-25

ירד השבוע ב-1.0%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-15.7%, לאחר עלייה ב-10.2% בשנת 2014.

 

מדד ת"א-100

ירד השבוע ב-0.8%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-14.6%, לאחר עלייה ב-6.7% בשנת 2014.

 

מדד יתר-50

עלה השבוע ב-1.2%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-24.3%, לאחר ירידה ב-11.5% בשנת 2014.

 

 

 

 

 

הנפקת מניות

השבוע בוצעו  שתי הנפקות של מניות לציבור בתל-אביב בסך כ-56 מיליון שקל, מרבית הסכום גויס ע"י חברת הנדל"ו מגה אור.

החברה הדואלית סיירן, שמניותיה נסחרות בנאסד"ק ובתל-אביב, גייסה כ-48 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב.

 

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בשוק המניות בת"א כ-3.5 מיליארד שקל באמצעות מניות.

 

הנפקת אג"ח חברות

השבוע בוצעו  שתי הנפקות של אג"ח לציבור ע"י הסקטור העסקי:

בתי זיקוק גייסה כ-469

מיליון שקל, ומיטב דש השקעות שגייסה כ-145 מיליון שקל.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-40 מיליארד שקל באמצעות אג"ח.

 

הנפקת אג"ח מדינה

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-0.7 מיליארד שקל.

בסיכום מתחילת השנה גייס
האוצר כ-26.7 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח
בתל-אביב.

הצמיחה במשק

מנתוני הלמ"ס עולה כי התמ"ג עלה ברבעון השני של 2015 ב-0.3% (בערכים שנתיים), לאחר עלייה של 2% ברבעון הראשון של השנה ושל 6.2% ברבעון האחרון של שנת 2014.

 

כמו כן התמ"ג עלה במחצית הראשונה של 2015 בכ-2.6% (בערכים שנתיים), לאחר עלייה בכ-2.5% במחצית הקודמת ועלייה בכ-2.4% במחצית הראשונה אשתקד.

 

 

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% ביולי. מתחילת השנה נותר המדד ללא שינוי, לאחר ירידה ב-0.2% בכל שנת 2014.

 

מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק בחודש יולי עלה ב-0.3%, בדומה לקצב גידולו בחודשים האחרונים.

 מדדים ענפיים

 

  שבוע

מתחילת השנה

ת"א טק-עילית

-0.5%

10.6%

ת"א בנקים

-2.5%

17.3%

ת"א נדל"ן-15         

-1.3%

16.7%

מט"ח

 

שבוע

מתחילת השנה

דולר/ש"ח    

2.5%

-0.2%

אירו/ש"ח

3.0%

-8.1%

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x