לוינשטין נכסים מפרסמת זינוק בהכנסות ורווחי החברה, בעקבות שיערוך מתחם התחנה המרכזית בת"א שביצעה החברה

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2015

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-79.7 מיליון ₪, עלייה של כ- 355% בהשוואה להכנסות החברה בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הסתכמו בכ- 17.5 מיליון ₪ הרווח הנקי של החברה, זינק בכ-691.5% והסתכם כ-55.4 מיליון ₪, בהשוואה לכ-7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. 

מהדו"ח שפרסמה החברה עולה כי, הכנסות החברה בחציון הראשון של שנת 2015, הסתכמו בכ-95 מיליון ₪, עלייה של כ-276% בהשוואה להכנסות החברה בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הסתכמו בכ-34.4 מיליון ₪. עוד עולה מהדו"ח כי, הרווח הנקי של החברה הגיע לסך של 62.9 מיליון ₪ , זינוק של כ-440% , בהשוואה לכ-14.3 מיליון ₪ בחציון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה מדמי שכירות ברבעון השני, ירדו קלות והסתכמו בכ-14.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ-17.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
 
ירידה זו נובעת ברובה מהמעבר של חברת 'קומברס' מבית המשרדים הממוקם ברמת החי"ל בתל אביב (בעלות של 50%)  וכן בשל עבודות השיפוץ שמבצעת החברה בנכס, עבור אכלוסו מחדש בתקופה הקרובה.  

יש לציין, כי הכנסות החברה מדמי שכירות לחציון, כוללים סך של כ-1 מיליון ש"ח מבית המשרדים, 'בית אטריום', במודיעין, אשר נרכש ע"י החברה בסוף שנת 2014 ונמצא בהליכי אכלוס סופיים. כידוע, מלבד 'בית אטריום' מחזיקה החברה מגוון נכסים ברחבי הארץ, כגון: 'מגדל לוינשטין' ו'מגדל דיסקונט' הממוקמים בתל אביב ומאוכלסים במלואם. 

לוינשטין נכסים עוסקת בייזום, פיתוח ותפעול נכסים מניבים, אשר שוויים, נאמד ליום 30 ביוני 2015, בכ- מיליארד ₪, וההון העצמי של החברה הסתכם בכ-558 מיליון ₪, סכום המהווה כ-57% מסך נכסי החברה.  כזכור, לאחרונה, זכתה החברה בצוותא עם קבוצת שיכון ובינוי במרכז לרכישת מתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב על פי שווי של כ- 560.5 מיליון ₪.

שאול לוטן, מנכ"ל משולם לוינשטין ומבעליה ציין: "איתנותה הפיננסית של החברה ומצב נכסיה יחד עם יתרת המזומנים ותזרים המזומנים השוטף אותו היא יוצרת, יאפשרו לנו להתמודד בצורה נאותה עם השינויים בשוק ולהמשיך במגמת צמיחה והתרחבות גם בשנים הקרובות תוך שמירה על יציבות. חלק ממגמה זו , היא זיהוי אזורי תעסוקה מתפתחים חדשים בצמוד לעיר חזקה ונגישה כגון מודיעין."


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x