תגלית הגז מול חופי מצריים >> חדשות רעות לכלכלה הישראלית

 

 
אלדד תמיר מנכל בית ההשקעות תמיר פישמןאלדד תמיר מנכל בית ההשקעות תמיר פישמן
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

מוקדם קצת להעריך את איכות הנתונים ומשמעותם,אבל במידה והם מדויקים התגלית מול חופי מצריים מהווה חדשות רעות לכלכלה הישראלית ככלל ולחברות המחזיקות בנכסים בפרט. 
 
כל הגדלת היצע כה משמעותית מהווה לחץ עצום לירידת מחירים, מעלה את עלויות ההובלה ומקטינה מרווחים וכמובן גם את הכנסות המדינה.כמובן שלכל בעליי הזכויות בתמר ובעיקר בלוויתן יש עכשיו תחרות  ישירה וקרובה. 
 
בשולי הדברים חשוב לציין כי הוויכוח הפנימי הלגיטימי על מתווה הגז, מקבל משמעות שונה היום.הזמן מול התחרות מתחיל להיות משמעותי . 

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x