אפסלון >> הביורוקרטיה תקבור את הרווחים על הגז

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

"הירידות במניות הגז ממחישות את המחיר הגבוה שגובה מאיתנו הבירוקרטיה ותהליך קבלת ההחלטות הלא מוסדר. במידה והידיעה הזו נכונה (ואין סיבה שלא), עלולות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת על תמונת המקרו המקומית. 
החל בהשפעה על שער החליפין, המשך באינפלציה וכלה ברווחיות מגזר הייצור. אלו חדשות רעות מאוד למשק."
 
עידן אזולאי מנהל השקעות ראשי אפסילון

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x