בזק >> מכירת נדל"ן ומיזוג יס הגדילו את הרווח התפעולי

מחיר המלצה על 6.75 שקל

 

 
 

אילנית שרף
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2015

בזק ‏פרסמה ‏דוח ‏טוב ‏ביחס ‏לתחזית ‏שלנו ‏וביחס ‏לקונצנזוס ‏האנליסטים. ‏ההפרש ‏בין ‏התחזיות ‏והדוח‏ בפועל‏ נבע‏ בעיקר ‏ממכירות‏ מוגברות ‏של ‏נדל"ן להן ‏הייתה‏ השפעה ‏חיובית ‏של‏,147 מיליון ‏₪‏ על ‏היקף‏ המכירות ‏והרווח ‏של ‏הקבוצה. ‏בהיבט ‏התפעולי ‏בלטה ‏מגמה ‏חזקה ‏של ‏מעבר ‏לקוחות ‏להולסייל‏ מהריטייל ‏לנוכח ‏פתיחת ‏השוק ‏הסיטונאי. ‏מהלך ‏זה ‏הוביל ‏לשתי ‏תוצאות: ‏מחד ‏מעבר ‏של ‏מנויי ‏בזק‏ להולסייל‏ עם ‏הכנסה ‏נמוכה ‏בעשרות ‏אחוזים ‏ומאידך עלייה ‏במספר ‏ ‏מנויים ‏של‏ הוט ‏המצטרפים‏ לשוק ‏הסיטונאי. ‏השפעה ‏נוספת6 ‏ירידה ‏בקווי ‏הטלפון ‏לנוכח ‏רצון ‏של ‏מנויים ‏להתנתק ‏מהקווי ‏עם‏ המעבר ‏שלהם‏ לשוק‏ הסיטונאי.‏

הרווח ‏התפעולי‏ של‏ הקבוצה ‏הסתכם ‏ב- 794, מיליון ‏₪‏ והושפע‏ מתוספת ‏של‏כ- 141 מיליון ‏₪‏שנבעו‏ בעיקר‏ ממכירות‏ נדל"ן. ‏מדובר‏ בירידה‏ של 35% ביחס‏ לרבעון‏ המקביל ‏שהושפע ‏ממכירת‏ חברת ‏יד ‏2.בנטרול ‏מכירות ‏הנדל"ן ‏ומכירת ‏יד‏ 2 ובהתאמת‏ה רווח ‏התפעולי ‏לאיחוד ‏מלא ‏של‏ יס: ‏הרווח ‏התפעולי ברבעון ‏הסתכם ‏ב- 653, מיליון ‏₪‏ לעומת 733, מיליון ‏ברבעון ‏המקביל ‏שחיקה‏ של‏%11 בעיקר‏ לנוכח‏ הירידה‏ ברווחי‏ חברת‏ פלאפון.‏‏

מפ"א – הכנסות‏ מטלפון ‏קווי‏ רשמו ‏ירידה ‏של ‏4.5% על‏ רקע‏ השחיקה ‏ב- ARPL‏ ‏שירד ‏ב- 1 ₪‏ביחס לרבעון ‏הקודם ‏וב- 3 ₪‏ביחס‏ לרבעון ‏המקביל ‏. ‏כמות ‏המנויים‏ קטנה‏ ב- 4 אלף ‏מנויים‏ ביחס‏ לרבעון‏ הקודם ‏בעיקר ‏לנוכח ‏התנתקות‏ מנויים ‏כחלק ‏ממעבר‏ לשוק ‏הסיטונאי ‏והבנה ‏של ‏הלקוחות ‏שאין להם‏ צורך‏ בקו.
‏בתחום ‏האינטרנט ‏נרשמה ‏עלייה ‏בהכנסה ‏למנוי י‏של‏ 1 ₪‏ ביחס ‏לרבעון ‏הקודם ‏ומספר‏ המנויים ‏גדל ‏ב- 28 אלף ‏מנויים ‏על ‏רקע ‏המעבר ‏להולסייל. ‏נציין ‏כי ‏החברה ‏מונה ‏את ‏מספר ‏המנויים‏ בשוק‏ הסיטונאי ‏כחלק‏ ממנויי ‏החברה ‏אך ‏לא ‏לוקחת ‏בחשבון‏ את‏ ההכנסה ממנויי ‏לסיטונאי ‏בחישוב‏ה-ARPU.‏

פלאפון – התחרות ‏בשוק ‏הסלולר ‏נמשכת ‏ומוביל ה‏ל המשך ‏נטישת ‏לקוחות ‏ ‏וירידה ‏ב- ARPU. ‏למרות‏ התחרות ‏הצליחה ‏החברה ‏להגדיל ‏באלף ‏מנויים ‏את ‏מצבת ‏המנויים‏ שלה ‏ביחס ‏לרבעון ‏הקודם ‏מגמה הפוכה ‏מחברות ‏סלקום ‏ופרטנר. ‏הגידול ‏נרשם ‏לנוכח ‏מיקוד ‏של ‏החברה ‏בלקוחות ‏פריפייד. ‏ ‏במקביל נרשמה ‏יציבות ‏‏ב ARPU ביחס‏ לרבעון ‏הקודם ‏בעיקר ‏לנוכח ‏הכנסות ‏עונתיות‏ מרומינג.‏

בזק בינלאומי – תוצאות ‏המגזר‏ ממשיכים ‏לרשום צמיחה‏ חד ‏ספרתית ‏יחסית‏ גבוהה. והרווח‏ התפעולי בהתאם. ‏הצמיחה במכירות נובעת ‏בעיקר ‏על ‏רקע ‏הגידול ‏בהכנסות ‏מפעילות ‏ICT (שירותי ‏DATA עסקים)ובתחום‏ה- Hubing.‏

דיביאס – אוחדה ‏לראשונה‏ בדוחות ‏הקבוצה.‏ באופן ‏מפתיע‏ הציגה ‏החברה ‏צמיחה‏ במספר‏ המנויים‏ ביחס ‏לרבעון ‏הקודם ‏וזאת ‏על ‏אף ‏התחרות ‏מצד ‏סלקום ‏ואולי ‏בגלל ‏נטישה‏ מצד ‏מנויי ‏הוט.‏ מספר‏ המנויים ‏גדל ‏ב- 4 אלפי‏ מנויים ‏ל-638 אלף‏ מנויים ‏ברבעון. ‏ה- ARPU לעומת ‏זאת ‏נשחק ‏על ‏רקע‏ התגברות ‏התחרות‏ ועמד ‏על 230 ₪‏ בהשוואה ‏ל- 232 ₪‏ ברבעון‏ הקודם.‏

לסיכום:.‏החברה ‏אישרה ‏את ‏התחזית‏ שפרסמה‏ בסוף‏ 2014 הכוללת‏EBITDA בהיקף ‏של‏ 4.2 מיליארד‏ ₪‏(בהשוואה ‏ל- 1.3 מיליארד‏ בשנת‏ 2014) ותחזית ‏לרווח ‏נקי ‏של ‏1.3 מיליארד‏ ₪. התחזית ‏כוללת ‏מיזוג מלא ‏של ‏חברת‏ די.בי.אס ‏החל‏מה רבעון‏ השני. ‏בנטרול ‏תוספת ‏של‏כ- 450 מיליון‏ ₪‏ ל- EBITDA מחברת‏ די.בי.אס‏ מדובר‏ בהיקף‏ EBITDA של‏כ 37 מיליארד‏₪ ‏התואם ‏את‏ התחזית‏ המוקדמת ‏שלנו.‏עוד ‏נציין‏ כי ‏מדובר ‏בירידה ‏של ‏כ- 300מיליון ‏₪ ‏ביחס ‏ל- 2014 )בנטרול ‏מכירת ‏יד ‏2 המיוחסת ‏רובה ‏ככולה‏ לשחיקה‏ ברווחיות ‏חברת‏ פלאפון. אנו מותירים ‏כרגע‏ את‏ה המלצה ‏למנייה‏ על‏ החזק.

אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר בפסגות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x