תקציב הממשלה הונח על שולחן הכנסת לאישור

 

 
שר האוצר משה כחלוןשר האוצר משה כחלון
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2015

"אני גאה להגיש היום תקציב אחראי ומאוזן לכנסת ישראל.תקציב זה שעבר את אישור הממשלה מהווה ביטוי לסדרי העדיפויות שלה. בתקציב זה נעשו הרחבות תקציביות משמעותיות בהוצאות האזרחיות. בחינוך, בבריאות, בביטחון הפנים ועוד, בכל הנושאים האזרחיים יש הגדלת תקציב לטובת אזרחי ישראל. חוק התקציב לשנת 2015-2016 מלווה בחוק הסדרים רחב ומלא ברפורמות הכרחיות למשק.  אלו רפורמות גדולות, אשר לא נראו כמותן שנים רבות. לצד ההטבות וההקלה על חיי האזרחים ביוקר המחייה ובהיצע הדיור אנחנו מטפלים בנושאי השקעות, תשתיות, ובקירוב הפריפריה למרכז. כל אלה הינם מנועי צמיחה למשק.

להלן לינק לחוברות התקציב המלאות (החוברות הכחולות) ברוח שמירה על איכות הסביבה הן מועברות במייל.

לתקציב:לחץ פה


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x