להקטין החשיפה לאפיקי הסחורות, האנרגיה והמדינות המתפתחות

 

 
 

אביחי שורצקי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2015

התנהגות השווקים בימי המסחר האחרונים מחזקות את הערכותינו לכך שהירידות בשווקים נובעות מאובדן באמינות הממשל בסין וביכולתו לנווט את המשבר במדינה.משברי אמון שכאלו הינם לרוב משברים מתגלגלים, כך שסיומם לא יבוא כתוצאה מצעד מדיניות של הממשל בסין, אגרסיבי ככל שיהיה, אלא בשל התייצבות בסביבה המאקרו כלכלית.לאור החולשה בנתוני המאקרו האחרונים שפורסמו בסין נראה שהתייצבות שכזו אינה קרובה, מה שמעלה את החשש כי השווקים עלולים להמשיך ו"לדמם" לעוד תקופה ממושכת.משכך אנו שומרים על הערכתנו, לפיה העת הנוכחית מתאימה להקטנת החשיפה לאפיקים אשר עלולים להיפגע במידה המשמעותית ביותר מהחרפת המשבר בסין, ובראשם אפיקי הסחורות והאנרגיה ואפיק המדינות המתפתחות.

אביחי שורצקי, האסטרטג הראשי של IBI  בית השקעות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x