בקרוב יהיה אפשר להשוות בין ביטוחי בריאות

מדברי דורית סלינגר, בכנס עדיף בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד

 

 
דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/09/2015

ברכות לכינוס נוסף בתחום הבריאות, המהווה אחד משלושת תחומי הביטוח המשמעותיים.

לאגף שוק ההון, כידוע, יש אסטרטגיה סדורה בנושא ואנו עושים כל שביכולתנו על מנת להבטיח למבוטחים ביטוח הוגן - מוצרים איכותיים, שקופים ובני השוואה, התנהלות הוגנת ומחירים תחרותיים. 

שוק ביטוחי הבריאות בישראל הינו מורכב, זאת נוכח הממשקים עם מערכת הבריאות הציבורית ורובד הביטוחים המשלימים של קופות החולים, ומהעובדה שכשמדובר בבריאות של בני משפחתנו ובפרט ילדנו, אנחנו נוטים לזנוח את השיקולים הרציונאליים ופועלים לא אחת משיקולים פסיכולוגיים.

בחינת התפתחות שוק ביטוחי הבריאות לאורך השנים האחרונות, מעלה  צורך להגביר את התחרות בשוק זה. אנצל את הדקות הקרובות לפרוס בפניכם את המהלכים שבהם אנו נוקטים על מנת להבטיח ביטוח הוגן. 

פרט המעוניין לרכוש ביטוח בריאות כיום, מתקשה לבחור את התוכנית המתאימה לו ממגוון התוכניות המוצעות, אין לו בסיס השוואה אובייקטיבי בין התוכניות השונות לא בהיבט של מחיר, לא בהיבט של כיסוי ולא על פי רמת השירות, והוא גם אינו בוחן את מצבת הביטוחים שברשותו. 

לפיכך, אנו פועלים, כמו בתחומים אחרים, ליצירת סטנדרטיזציה ופשטות של מוצרים מבלי לוותר כמובן על איכותם. יש הטוענים שמוצרים סטנדרטים פוגעים במגוון וביצירתיות אשר חשובים בתחום הבריאות. אך אנו אומרים שהאיזון הנכון הינו קיומו של רובד בסיסי בר השוואה ומעליו יכולות להיות הרחבות שמכסות על צורך אמיתי, והם יאפשרו את המגוון. המצב היום הוא שיש מגוון ויש בלגן. אנחנו רוצים קודם כל לעשות סדר, ולאחר מכן לאפשר מגוון. 

פוליסת הניתוחים האחידה שנחתמה לפני כחודש על ידי שר האוצר מהווה את התשתית לסדר אליו אנחנו חותרים להגיע, ואליה נלווים צעדים נוספים אליהם אתייחס בהמשך. תופעה נוספת שזיהינו כחסם לביטוח הוגן נובעת ממכירת ביטוחי הבריאות בחבילות ביטוח. מכירת ביטוח בחבילות מובילה למספר בעיות:

  1. הפרט מחויב לרכוש את הכיסויים שמציעה לו חברת הביטוח, שלא בהכרח קשורים לכיסוי אותו הוא ביקש לרכוש מלכתחילה. ההתליה בין הכיסויים גורמת לרכישת ביטוחים ביתר ולאי-מודעות ביחס לחלק מהכיסויים שהתווספו "אגב רכישת החבילה". המצב כיום הוא שגם חבילות הביטוח "הרזות" של חברות הביטוח כוללות מספר רב של כיסויים, לרבות נספחים וכתבי שירות. אנו סבורים שכשמדובר בכיסויים ביטוחים בסיסיים, למבוטח צריכה להיות אפשרות לבחור את המוצר הביטוחי המתאים לצרכיו מבלי שיהיה מחויב ברכישת כיסויים אחרים. 

  2. בעת שיווק חבילה, המבטח לא מציג למועמד לביטוח במעמד ההצטרפות את העלות של כל כיסוי שנכלל בחבילה, ולמבוטח יש קושי לקבל החלטה תוך שיקולים של עלות תועלת. ויותר מכך, כיוון שלכל מבטח יש חבילה שונה, למבוטח אין יכולת להשוות בין עלות הכיסויים אצל המבטחים השונים. בהקשר הזה, הצגת המחיר של כל כיסוי בנפרד הינה צעד נוסף ל"עשיית סדר בשוק" ויצירת יכולת השוואה בין הפוליסות השונות. 
חוזר "אי-תלות בין כיסויים בביטוח בריאות" שפורסם לפני מספר חודשים יאפשר למבוטח לבחור את הביטוח המתאים לו ויקל עליו להשוות בין המוצרים של החברות השונות.

בנוסף, אנו מבקשים להתאים מוצרי ביטוח למאפייני ענף הבריאות. שוק הבריאות הוא דינמי ומתאפיין בשינויים דוגמת התפתחויות של טכנולוגיות רפואיות, שינויים בקצב אינפלציה רפואית, ושינויים בהיקף השירותים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית או בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. 
ואולם, בניגוד לאופיו הדינמי של השוק, תכניות לביטוח בריאות פרטיות המשווקות כיום נערכות לטווח ארוך, כאשר תנאי התכנית שיהיו תקפים לאורך תקופת הביטוח נקבעים במועד כריתת החוזה. לכן, בחלוף השנים הכיסוי הנכלל בה עלול שלא לענות על הצורך שבשלו רכש המבוטח את הביטוח. בהתאם נקבעים גם דמי הביטוח מראש, והם מגלמים את כל אי הודאות הנובעת משינויים אפשריים בענף, ולכן מעבר לסיכון הפרמיה מגלמת גם מרכיב אי ודאות ולכן יקרה מדי. לאור זאת, עולה הצורך בעדכון של תנאי תכניות ביטוח הבריאות והתמחור שלהם.

חוזר "עריכת תכניות לביטוח בריאות פרט" שפורסם, מסדיר את עקרונות הפוליסה המתעדכנת בדומה לנהוג בעולם. אנו סבורים שיישום המודל יבטיח פוליסה עדכנית למבוטח ויוזיל את עלויות הביטוח.

במקביל  לכניסת ההנחיות  לתוקף, ב-1 לפברואר 2016, יעלה לאוויר מחשבון השוואת מחירים ושירות בביטוחי בריאות שיאפשר למבוטחים להשוות בין התכניות של חברות הביטוח השונות על בסיס פרמטרים של מחיר ושירות. הנגשת המידע למבוטח תגביר את יכולת המיקוח שלו אל מול חברת הביטוח ותסייע להורדת המחירים ולשיפור השירות בשוק.    

אנו באגף עוקבים אחר היערכות חברות הביטוח. בבואנו לבחון את תכניות הביטוח החדשות שיוגשו אלינו, בכוונתנו לוודא שההנחיות מיושמות כך שבפברואר הקרוב יתגלה בפני המבוטח שוק שמאפשר לו להשוות בין התכניות ולבחור את התוכנית המיטבית המבטיחה לו כיסוי שנותן מענה לצרכיו לאורך זמן, במחיר תחרותי וברמת שירות מתאימה. אנו צופים ומצפים להוזלה בפרמיית הביטוח כבר בזמן הקרוב ולעליה בשיעור הנזקים לרמה סבירה המאפיינת ענפי ביטוח אחרים. ככל שנמצא לנכון, נפעל באופן אקטיבי בתחום זה.

בתחילת דבריי הזכרתי את רכישת הביטוח משיקולים פסיכולוגיים, ואלו מקבלים משני תוקף כשמדובר על מעבר בין פוליסות ישנות לחדשות. אנו מצפים שגורמי המקצוע יסייעו למבוטחים לקבל את ההחלטה הנכונה שתעניק להם מוצר בריאות מיטבי - כיסוי המתאים לצרכיו, שקוף ובמחירים הוגנים.

בברכת שנה טובה ופורייה לכם ולכל ציבור המבוטחים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x