אלקטרה נדל"ן מוכרת את זכויותיה בנכס מניב בגרמניה לפי שווי של כ-92 מיליון שקל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/09/2015

לחברה ינבע תזרים מזומנים של כ- 33 מיליון שקל

מתחילת השנה מימשה אלקטרה נדל"ן 10 נכסים בהיקף של כ- 930 מיליון שקל שהניבו לה תזרים של כ- 315 מיליון שקל 

חברת אלקטרה נדל"ן ממשיכה ביישום תכניתה למימוש נכסים מעבר לים. היום מדווחת החברה, בניהולו של גיל רושינק, כי חברה כלולה המוחזקת על ידה בשיעור של 75% חתמה על הסכם למכירת חלקה בנכס מניב שבגרמניה, לפי שווי של כ-92 מיליון שקל (כ-20.8 מיליון אירו). כתוצאה מהעסקה לחברה ינבע תזרים מזומנים של כ- 33 מילון שקל (כ- 7.5 מיליון אירו) בניכוי החזר הלוואה וההוצאות הכרוכות בביצוע העסקה. בנוסף, תרשום החברה הפסד לא מהותי של כ- 4.9 מיליון שקל (1 מיליון שקל).

הנכס הנמכר נרכש על ידי אלקטרה מהבנק בחודש אפריל 2013 בתמורה לכ- 69 מיליון (כ- 14.65 מיליון אירו) והיום היא מוכרת אותו במחיר הגבוה בכ- 45% מהמחיר בו נרכש. הנכס ממוקם בעיר נירנברג והינו בשטח כולל של כ- 28,000 מ"ר והוא מושכר במלואו לחברת האופנה הגרמנית WOHRL בחוזה שכירות ארוך טווח.

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן "בשלושת החודשים האחרונים הצליחה אלקטרה למכור מספר נכסים באירופה שהניבו לה יחד תזרים מזומנים גדול של כ- 133 מיליון שקל. בדומה לעסקה האחרונה עליה דיווחנו בחודש שעבר בגרמניה, הצלחנו גם בעסקה הנוכחית למכור את הנכס במחיר גבוה משמעותית ממחיר הקניה ששילמנו לבנק לפני כשנה וחצי. הצלחת העסקה נבעה מהשבחה שעשתה אלקטרה נדל"ן לנכס באמצעות הארכת חוזה השכירות ל – 20 שנים נוספות.  עסקה זו מצטרפת למימושים נוספים שביצעה החברה בשנה האחרונה, ושהביאו לשיפור איתנותה הפיננסית. יצויין, כי במקביל, אנו פועלים להשבחת ולפיתוח הנכסים הקיימים של החברה".

עסקה זו מצטרפת לתשע עסקאות נוספות שביצעה החברה מתחילת השנה: הסכם למכירת בית קודאק בתמורה לכ- 103 מיליון שקל, שהניב לחברה תזרים של כ- 57 מיליון שקל. השלמת מכירת חלקה (25%) במגדל אלקטרה בתל-אביב בתמורה לכ-300 מיליון שקל, לחברה נבע מהעסקה תזרים בסך של כ-104 מיליון שקל. כמו כן, בחודש מאי האחרון דיווחה החברה, כי חתמה על הסכם למכירת בניין משרדים בארה"ב בתמורה לכ-106 מיליון שקל, מתוכם נבע לחברה תזרים של כ-31 מיליון שקל. מכירת חלקה בבית מלון בבלגיה, בתמורה לכ- 124 מיליון שקל (כ-29 מיליון אירו), ותזרים מזומנים חופשי בסכום של 42 מיליון שקל. מכירת 3 מרכזים מסחריים בגרמניה בתחילת החודש בתמורה לכ- 181 מיליון שקל ותזרים מזומנים של כ- 32 מיליון שקל ומכירת 2 חברות כלולות בהולנד , המוחזקות על ידה בשיעור של כ- 45%, בתמורה לשווי מניות של כ- 16.7 מיליון שקל ולתזרים מזומנים של כ- 15 מיליון שקל.

אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו החזקות ובניהולו של גיל רושינק, מחזיקה בכ-20 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-90.5% ובשטח כולל של כ-380 אלף מ"ר (כולל שטחי חניונים). נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, גרמניה, ארה"ב וקנדה . כמו כן, לחברה פעילות יזמית בהודו, בשיתוף עם חברת נכסים ובניין.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x