תכנית המתאר החדשה של תל אביב-יפו תא/ 5000 אושרה למתן תוקף

התכנית מסתכמת על "חזון לעיר" יעד סיום התוכנית עד 2025

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/09/2015


הועדה המחוזית לתכנון ובנייה  תל אביב הודיעה היום על מתן תוקף לתכנית המתאר לעיר תל אביב-יפו (תא/5000) לאחר שהומלצה להפקדה על ידי הוועדה המקומית.
 
תכנית המתאר אשר גובשה ע"י מנהל ההנדסה בעיריית תל אביב-יפו בחמש השנים האחרונות, קובעת את מגמות התכנון ואופן התפתחותה של העיר עד לשנת היעד 2025 וחשיבותה היא בהגדלת השקיפות והוודאות התכנונית, הן לתושבי העיר והן ליזמים הפועלים בה.

התכנית ממשיכה ומסתמכת על "חזון העיר", אותו אימצה מועצת העיר לפני מספר שנים ובהתאם לקווים האסטרטגיים המרכזיים שנקבעו בו: שמירה וחיזוק מעמדה של העיר תל־אביב-יפו כמרכז כלכלי ותרבותי, קידום תל־אביב-יפו כעיר אטרקטיבית למגורים לכל הגילים, חיזוק ממשל עירוני עם הפנים לאזרח- מתייעל, משתף ומבוזר וכן פיתוח סביבה אטרקטיבית פתוחה להתחדשות ומשמרת את המורשת, משלבת בין הבנוי לפתוח, פועלת לצמצום מטרדי סביבה ומקדמת מערכת תחבורה רב-אמצעית.
 
ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי: תכנית המתאר היא תוצר של תהליך ארוך שהחל בקביעת פרופיל העיר וממנו נגזר חזונה לעשרות השנים הבאות. התכנית מייצרת את ההמשכיות האורבנית הפתוחה והמזמינה שמאפיינת את העיר, יוצרת התחדשות עירונית של שיפור איכות החיים בשכונות הדרומיות ומחזקת את העיר כמרכז המטרופוליני הנשען על מערכות תחבורה ציבורית. התכנית מייצרת ודאות תכנונית לתוספת של עשרות אלפי יחידות דיור שיגדילו את היצע הדיור הנדרש וישלימו מלאי תכנוני להמשך גידול האוכלוסייה בעיר, לרבות דיור בר השגה. כבר היום מקודמות תכניות רבות להוספת יחידות דיור ואנו מגיעים למספרי שיא של היתרי בניה בשנה. מעבר לחשיבותה התקדימית של תכנית המתאר ביצירת ודאות ושקיפות תכנונית, כך שלראשונה יוכלו התושבים להתוודע לחזון העירוני ולאופן בו ישפיע על חייהם- הרי שעם אישורה צפויה הועדה המקומית לתכנון ובניה לקבל לידיה סמכויות הנמצאות כיום בידי הועדה המחוזית. העברת סמכויות זו צפויה לקצר ולייעל את הליכי התכנון/אני מברך על מתן התוקף לתכנית ובטוח כי היא תתרום להמשך פיתוח העיר כמרכז כלכלי ותרבותי".
 
תכנית המתאר עוסקת בנושאים מרכזיים כגון:

  • מערך השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר ושמירה על המשאבים הירוקים בעיר- חוף הים, הפארקים והגינות הציבוריות.

  • הבטחת היקף ואיכות השטחים הנדרשים לבנייני ציבור עבור האוכלוסייה הצפויה בעיר והנדרשים לשמירת מעמדה של העיר במטרופולין ובמדינה

  • הוספת עשרות אלפי יחידות דיור למאגר התכנוני העירוני

  • הוספת שטחי התעסוקה הנדרשים לעיר

  • הגדלת מספר הרחובות המסחריים בעיר ושמירה על הקצב בו חיה העיר

  • אופן התחדשות שכונות המגורים הקיימות

  • פיתוח דרום העיר ויפו

  • הגדרת אזורים לשימור והגדרת האזורים לבניה לגובה

  • עידוד תחבורה רב אמצעית כולל הליכה ברגל ורכיבה על אופניים
 
הכנת התכנית לוותה מראשיתה בתהליך שיתוף ציבור אשר כלל מפגשים רבים עם משתתפים מגוונים, וכן סדנאות הפתוחות לתושבים באזורי העיר השונים. יותר מ-1,700 תושבים, נציגי ארגונים סביבתיים וחברתיים, נציגי ארגונים מקצועיים מתחום התכנון, הבניה והכלכלה לקחו חלק בתהליך שיתוף הציבור בתכנית המתאר עד כה..                   


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x