נובל מחויבת למתווה כפי שיאושר בממשלה ובכנסת ומעריכה כי ניתן יהיה להגיע להחלטת השקעה סופית בשנת 2016 בכפוף לחתימה על חוזים

השלמת הפרויקט תארך בתוך 3-4 שנים ממועד החלטת ההשקעה הסופית".

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/09/2015

אישור המתווה היום על ידי הכנסת הינו צעד חשוב בדרך לאישורו הסופי. אנחנו קוראים לממשלת ישראל ליישם את המתווה במהירות האפשרית כדי שנוכל להתקדם עם פיתוח לוויתן והרחבת תמר.
לאחר אישורו הסופי של המתווה נוכל לקדם ולהביא לידי סגירה את חוזי הייצוא הנדרשים, לבנות מחדש את צוותי העבודה של הפרויקט לסגור את חוזי הביצוע הנדרשים עם ספקים כולל ספקים מקומיים ולגייס את המימון החיצוני הנדרש. כל אלו יוכלו להביא להחלטת השקעה סופית בפרויקט לוויתן".
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x