תדיראן ביטלה את העסקה עם חברת סופרגז

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/09/2015

בהמשך לדיווחיה המידיים של החברה מיום 31 במאי 2015 (אסמכתא מספר 2015-01-033708) ומיום 1 ביוני 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-036246), בדבר התקשרות החברה במזכר הבנות לרכישת מלוא הון המניות המונפק של סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ (להלן: "סופרגז") מאת גרנית הכרמל השקעות בע"מ, מודיעה החברה כי המגעים בין הצדדים לא התגבשו לכדי הסכם מחייב ומזכר ההבנות בו התקשרו הצדדים בוטל.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x