שר האוצר החליט על הקמת שלוש ועדות ערר במחוז מרכז

 

 
שר האוצר משה כחלוןשר האוצר משה כחלון
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/09/2015

בשנת 2014 הוגשו במדינת ישראל כ-1,300 בקשות להיתר לפי התמ"א, המהוות גידול של כ- 25% ביחס לשנה הקודמת. אושרו ע"י הוועדות המקומיות כ-720 בקשות, ונדחו כ-105 בקשות .

ממועד אישור התמ"א (מאי 2005) ועד היום, הוגשו כ-3,500 בקשות להיתר בניה לפי התמ"א, מתוכן, אושרו ע"י הועדות המקומיות כ-1,900 בקשות, ונדחו כ-240 בקשות. 

לצד הגידול בבקשות שהוגשו, הרי שהיקף הבקשות שאושרו רשם ירידה קלה של 5%, אשר נובעת בין היתר מרבייה איטית של השוק, כשלים טכניים ודיווחים חסרים של הרשויות המקומיות.

דו"ח מימוש תמ"א 38 לשנת 2014, מציג מגמות חדשות מעניינות של יישום התמ"א בישראל. החידוש בדו"ח 2014 הוא בזיהוי מגמת ייצוב ראשונה במימוש התמ"א, מאז אישורה בשנת 2005. אם עד לשנת 2014 העלייה בהגשה ובאישור בקשות להיתר לפי התמ"א הייתה עקבית ומשמעותית בכל  שנה, בשנת 2014 העלייה בהגשת בקשות עמדה על כ- 25% (כ-250 בקשות), ואישור הבקשות ירד בכ-5% (כ- 45 בקשות). 
מגמת השינוי בהגשה ואישור של בקשות להיתר לפי תמ"א 38 בכל הארץ:
 
הגשה, אישור ודחייה של בקשות להיתר לפי תמ"א 38 בכל הארץ, לפי שנים:

 

2005-10

(ממוצע)

2011

2012

2013

2014

2005-2014

בקשות להיתר שהוגשו

97

286

556

1,059

1,307

3,518

בקשות להיתר  שאושרו

53

139

367

767

721

1906

בקשות שנדחו

(-)

(-)

21

67

106

240

נתונים נוספים מתוך הדו"ח:

 • חיזוק יח"ד מפני רעידות אדמה והוספת יח"ד דיור חדשות

בשנת 2014 , בכ- 720 בקשות להיתר שאושרו בשנת 2014, נכללו כ-3,000 יח"ד שהבקשה להיתר קבעה את חיזוקן והרחבתן , וכ-5,100 יח"ד חדשות שהבקשה להיתר קבעה את בנייתן, מתוכן, כ- 4,300 יח"ד הן חדשות, קרי, מעבר ליח"ד שהיו קיימות בשטח

סה"כ, ממועד אישור התמ"א ועד היום, נכללו בכ- 1,900 בקשות להיתר שאושרו, כ- 8,800 יח"ד שיחוזקו ויורחבו, וכ- 9,600 יח"ד חדשות שיבנו,  מתוכן כ- 8,300  הן חדשות- מעבר למצב הקיים

 • פיזור גיאוגרפי:

מבחינת הפיזור הגיאוגרפי של נתוני מימוש התמ"א לא חל שינוי, כאשר עדיין רוב הבקשות להיתר שהוגשו ואושרו לפי תמ"א 38, הן במחוז תל אביב, ולאחר מכן, בהיקף נמוך יותר גם במחוזות חיפה ומרכז. נושא זה נדרש לבחינה בתיקון מספר 4, הנערך בימים אלו במינהל התכנון

 • משך הטיפול

ממוצע זמן הטיפול בבקשות להיתרים עמד כ-  8.5 חודשים בדומה לשנת 2013, ובשיפור משנים קודמות

 • מסלול הריסה ובניה מחדש

מימוש מסלול הריסה ובנייה מחדש הולך ומתחזק ביחס למימוש מסלול חיזוק המבנים הקיימים. בשנת 2014, כ-40% מכלל הבקשות להיתר שהוגשו, וכ-30% מכלל הבקשות להיתר שאושרו, היו במסלול זה

פתרון מיגון ביח"ד המחוזקות 

96% מכלל הבקשות להיתר שאושרו במסלול חיזוק מבנה קיים בשנת 2014, ו- 93% מכלל הבקשות שאושרו מיום אישור התמ"א ועד היום במסלול זה, כללו בניית ממ"דים ליח"ד

 • פעילות הרשויות המקומיות בתחום תמ"א 38

בשנת 2014 ברוב הרשויות המקומיות שבתחומן היה מימוש של התמ"א, הייתה היערכות מקצועית לייעול המימוש- דוגמת הקמת מינהלת; קידום ו/או אישור תכניות לפי ס' 23 לתמ"א; קידום מדיניות עירונית

תיקון מס' 4 לתמ"א:

המועצה הארצית בהחלטתה מחודש פברואר האחרון על תיקון רביעי לתמ"א 38, קבעה את הרחבת פעילות התמ"א גם לתמרוץ והאצת הליכי התחדשות עירונית. זאת מתוך הכרה בחשיבות ובהשלכות יישום התמ"א לתחום ההתחדשות העירונית. עוד כוללת החלטת המועצה הארצית מספר תחומים אליהם התיקון נדרש להתייחס, בניהם:

 1. תגבור המנגנון הקיים בתמ"א לעידוד חיזוק מבנים שלא מיועדים למגורים בפני רעידות אדמה

 2. תוספת שימושים ציבוריים ומסחריים (עירוב שימושים) בקומות הקרקע של מבני מגורים המיועדים לחיזוק בפני רעידות אדמה

 3. שדרום המנגנון הקיים בתמ"א למתן זכויות במגרש אחר בתמורה לחיזוק, בין היתר כך שיעודד חיזוק בפריפריה

 4. עידוד שיפור רמת המיגון של המבנים הקיימים שנבנו לפי היתר הניתן לאחר שנת 1980

 5. עידוד חיזוק מבני פל-קל

 6. עידוד שימוש בתת הקרקע

 7. עידוד בניה ירוקה

 8. עידוד בניית מגורים בהישג יד להשכרה, בנוסף לשימושים ציבוריים, בשטחים ציבוריים

סביר להניח  כי להחלטת המועצה הארצית יהיו השלכות רחבות על היקפי ואופן מימוש התמ"א בשנים הבאות.

 שר האוצר, משה כחלון: "תמ"א 38 הינה תכנית חשובה במעלה שטומנת בחובה פוטנציאל לקידום של אלפי יחידות דיור בתוך המרקם העירוני. זאת תוך קידום ושיפור איכות החיים של תושבי שכונות חלשות יותר ושמירה על הסביבה.  אנו נפעל לקידום מהיר של תיקון 4 לתמ"א 38 במטרה להרחיב את פעילות התמ"א ולשפר את מימושה בפועל."
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x