הוראות ליישוב תביעות הוגן

חברות הביטוח לא יכולות לבטל קצבה ללא בדיקה של המבוטח | יידרשו לנימוק הדחייה

 

 
דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 

דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/09/2015

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה היום טיוטת הוראות הקובעת נהלים להתנהלות נכונה של חברות הביטוח בעת יישוב תביעה. הוראות אלה מפורסמות בעקבות ביקורות שערך האגף ובירור פניות ציבור. 

בנוסף, קובעת הממונה את ההוראות הבאות:

  • חברת הביטוח תידרש לנמק ולפרט את הודעת דחיית התביעה, תוך התייחסות למכלול המסמכים, לחוות דעת ולממצאי חקירה;

  • אופן חקירת מבוטח לצורך בירור ויישוב תביעה - איסור התחזות מצד חוקר, איסור התניית שכר טרחה בתוצאות החקירה, שיקוף ממצאי החקירה בפני התובע; 

  • חברת ביטוח מחויבת לברר תביעה גם כאשר למבוטח קיים חוב כלפיה;

  • יישוב תביעות סיעוד - מבוטח שבשל קושי בניידות אינו מסוגל לשלוט על סוגריו, יחשב כמבוטח שאינו מסוגל לשלוט על סוגריו; מבוטח שסובל מחוסר שיווי משקל או מחוסר יציבות הגורמים לנפילות חוזרות ונשנות, יחשב כמי שאינו מסוגל להתנייד;

  • הוראות המגבילות דחייה של תביעה בשל טענות של אי גילוי מצד המבוטחים.

כמו כן, הממונה פרסמה את עמדתה בנושא עריכת בדיקה מחודשת של זכאות למבוטחים סיעודיים. העמדה פורסמה בעקבות ביקורת שנערכה בחברות הביטוח, וקובעת כי גם במקרים בהם אושרה למבוטח סיעודי תקופת זכאות קצובה, חברת ביטוח לא תפסיק לשלם תגמולי ביטוח, מבלי שתערוך לו בדיקת זכאות.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "ההוראות שפורסמו מייצרות ודאות להליך הוגן מצד חברות הביטוח כלפי מבוטחים. קביעת ההוראות מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה של אגף שוק ההון למיצוי מלוא זכויות המבוטחים".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x