"התחדשות עירונית היא הזדמנות ממשית לפריפריה הגיאוגרפית ולפריפריה החברתית"

לאור עקיבא כעיר פוטנציאל עצום להתחדשות עירונית. שיקום השכונות בעיר, יביא לפתרונות דיור חדשים לדיירים חדשים ולשיפור איכות החיים של הדיירים הקיימים".

 

 
חברי הוועדהחברי הוועדה
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/09/2015

הוועדה המיוחדת, בראשות חה"כ אלי כהן (כולנו) קיימה היום ישיבה באור עקיבא, במסגרתה גם סיירו חברי הוועדה בפרוייקט פינוי בינוי רחב היקף אשר מתבצע בשכונת שז"ר בעיר. בישיבה נכחו ראש עיריית אור עקיבא, השר וחה"כ לשעבר, מר יעקב אדרי, חה"כ דוד ביטן (ליכוד), הממונה על המחוז במשרד הפנים, האלוף (מיל') יוסף מישלב, היועץ המיוחד לראש הוועדה, מר ארנון גלעדי, יזמי הפרוייקט בראשות מר ניסים אסייג, נציגי משרדי ממשלה, גופי התכנון האזוריים, עמידר ועוד.

ראש העיר ומהנדס העיר סקרו את המצב התכנוני הקיים באור עקיבא בכלל, וכנגזרת ממנו את היתרונות של הפרוייקט, אשר במסגרתו אמורות להיבנות 1,750 יחידות דיור. יחדם עם זאת, ציינו ראש העיר ומהנדס העיר גם את הקשיים שעומדם בדרכו של הפרוייקט, ואת הקשיים שעלולים לעלות ממנו, מבחינת התשתיות העירוניות.

היזם ואדריכלי הפרוייקט הציגו גם הם את סקירת הפרוייקט ושלבי התקדמותו, וגם הם הציגו את התנאים השונים אשר צריכים להתקיים בשביל שהפרוייקט, על חלקיו ושלביו, יצליח. היזם, מר ניסים אסייג, הדגיש בישיבת הוועדה כי הוא גדל באור עקיבא ומשכך יש לפרוייקט גם מימד רגשי בעבורו.

בסיור במתחם השכונה, המיועד לפרוייקט הפינוי בינוי, פגשה הוועדה גם את מר אליאס אסייג, אשר אחראי מטעם היזם על הקשר עם תושבי השכונה המיועדים להיות חלק מהפרוייקט. מר אליאס אסייג, פירט כי כבר היום עורכת החברה היזמית הכנות לתושבים מבחינה פיזית ומנטלית לקראת השינוי, בהתאם לצרכי האוכלוסיה הקיימת, לפי הגילאים והתנאים השונים. החברה אף יוזמת כבר היום פעילויות חברתיות ותרבותיות לתושבים, והכל במטרה לחזק עימם את הקשר, מתוך ידיעה שבלעדיהם זה לא יכול לעבוד, ויש להיות קשובים להם כבר מהשלבים הראשוניים ביותר, הסביר מר אליאס אסייג לחברי הוועדה.

יו"ר הוועדה, חה"כ אלי כהן, הדגיש כי "נושא ההתחדשות העירונית לא מתקדם כמצופה על אף הפוטנציאל הגלום בו. הפרוייקט בו סיירנו באור עקיבא הוא פתרון של שני דברים הנמצאים בראש סדר העדיפויות שלנו- טיפול משולב הן בתחום הדיור והן בתחום החברתי- שיקום שכונות שהוזנחו. קיימת בישראל פריפריה גאוגרפית, זה ברור, אך קיימת גם פריפריה חברתית, והיא נמצאת בכל עיר ועיר, ולאוכלוסייה הזו פתרונות של התחדשות עירונית הם בשורה של ממש. בתקציב הנוכחי יש מיליארדים ייעודים להסרת חסמים ולזירוז הליכים בכדי להביא את הבשורה הזו לאנשים שכה מחכים לה. לאור עקיבא כעיר פוטנציאל עצום להתחדשות עירונית. שיקום השכונות בעיר, יביא לפתרונות דיור חדשים לדיירים חדשים ולשיפור איכות החיים של הדיירים הקיימים".


מצ"ב תמונה מביקור הוועדה (מימין לשמאל: חה"כ ביטן, מר גלעדי, יו"ר הוועדה חה"כ כהן וראש העיר אדרי. קרדיט לצילום: דוברות הכנסת).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x