רוב העופות בישראל מכילים סלמונלה

משרד הבריאות: אנחנו לא מטפלים ברמת המשווק

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/09/2015

במהלך דיון שהתקיים היום בוועדת הבריאות של הכנסת, ודן בפרק "רפורמת הקורנפלקס" במסגרת חוק ההסדרים, אמר הווטרינר הראשי ברשת שופרסל, ד"ר רוני סורקיס: "זה ידוע שבמדינת ישראל רוב העופות מכילים סלמונלה. אנחנו מקפידים בעניין ככל שאנחנו יכולים, אבל משרד הבריאות מגיע מפעם לפעם עם צוותי תקשורת ומנגח אותנו. והדבר אינו ראוי".

חברי הכנסת שנכחו בדיון; שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן, איציק שמולי, מאיר כהן והיו"ר אלי אלאלוף נזדעקו למשמע טענתו. "אם ברוב העופות יש סלמונלה, יש להחרים מרשתות השיווק את כולם", אמרה ח"כ גרמן. "מה עושות הרשויות אחרי שמוצאים סלמונלה בעוף במהלך ביקורת בחנות מכולת?", שאל ח"כ כהן.

בתגובה אמר ד"ר יוני ינון משירות המזון הארצי במשרד הבריאות: "בעופות יש סלמונלה, ויש גם חיידקים נוספים. לכן חובה לבשל אותם. יש לנו תכנית לאומית והסברתית להפחתת החיידקים כמו בכל העולם. זה קיים בעופות גולמיים, אותם אין לצרוך ללא טיפול תרמי. אנחנו לא מחפשים טיפול ברמת המשווק, רק ברמה הלאומית, כמו טיפול בלולים וכדומה". 

בתגובה אמר יו"ר הוועדה ח"כ אלי אלאלוף: "דבריך מקוממים, אולם אני משוכנע שאינכם מאפשרים מכירה של עופות המסוכנים לבריאות הציבור".

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת מקיימת בימים אלה דיונים מרתוניים בסעיפי חוק ההסדרים, בהם הפרק המכונה "רפורמת הקורנפלקס". פרק זה עוסק בעיקר בהסרת עיכובים וחסמים ביורוקרטיים ובפישוט תהליכי ייבוא של מזון "יבש" לישראל, העשויים להביא להפחתת מחירי המזון לצרכן. עם זאת, על פי המוצע, יתבצע פיקוח מוקפד על תקינות ואיכות המזון בתהליכי הייצור, היבוא, היצוא והשיווק של מוצרי מזון, בפרט אלה הנחשבים "רגישים" כמו בשר ומוצריו, תוספי תזונה, מזון לצרכים בריאותיים מיוחדים ועוד. על פי ההצעה, תוחמר ענישת יצרנים, יבואנים ומשווקים שלא יעמדו בדרישות החוק. 

"אנחנו נשענים כיום על רגולציה עתיקה בתחום, והגיע הזמן שנפעל על פי המודל האירופי; נקל בייבוא, ונעביר אחריות לחוליות אחרות בשרשרת", אמרה בדיון עו"ד עדנה הראל ממשרד המשפטים. 

במהלך הדיון טענה עו"ד לילך דחוח מרשת "קו אופ הריבוע הכחול" כי הסעיף, הדורש כי עוסק במזון לא ימכור מזון בניגוד להוראות החוק ולתקנות, מחמיר מדי עם המשווקים: "זה פתח לתביעות ייצוגיות אינסופיות. מדוע שאני אהיה אחראית על תקלות של יצרן כמו שהיו לדוגמה בפרשת רמדיה?". מנכ"ל ארגון "אמון הציבור", רונן רגב-כביר, אמר בתגובה: "חובה להשית אחריות גם על משווקים, עם כלים ברורים והכוונה". מנהל שירות המזון הארצי במשרד הבריאות, אלי גורדון: "ברור לגמרי שליבואן וליצרן יש אחריות רבה יותר, אולם ייתכן מצב בו אחסון לא נכון, שנגרם כתוצאה מרשלנות המשווק, פוגע במזון".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלאלוף, הדגיש: "לא נסכן את בריאות הצרכנים ואת הבנתם לגבי איכות ומרכיבי המזון אותם הם צורכים".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x