עדכון מחיר היעד למניית כיל ל- 7 דולר

מצב חוסר הוודאות ימשך עד להגעה להסכם חדש למול הסינים שיסמן ההגעה ל"רצפה" החדשה . עד אז כל מחיר אשלג שייזרק לאוויר (כלפי מטה כמובן) יכול להיות זוכה.

 

 
 

אמיר אדר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/10/2015

אנו מעדכנים את מחיר היעד ל- 7 דולר למניה. ירידת מחיר היעד משקפת את הערכתנו לירידת מחירים בחוזים הבאים בסין ובהודו וזאת עקב התמורות האחרונות במדינות המתפתחות ובראשן סין וברזיל. להערכתנו תמחור החסר בו נמצאת החברה נובע מהעדר זרזים חיוביים ומחשש לירידת מדרגה נוספת בגזרת הדשנים
לנוכח התמורות בכלכלה העולמית. אנו סבורים כי מצב חוסר הוודאות ימשך עד להגעה להסכם חדש למול הסינים שיסמן ההגעה ל"רצפה" החדשה . עד אז כל מחיר אשלג שייזרק לאוויר (כלפי מטה כמובן) יכול להיות זוכה. עדיין אנו סבורים כי לאלו הנוקטים בראייה לטווח ארוך, רמות המחירים הנוכחיות משקפות תרחיש
פסימי למדי ועל כן מעניינות.

כאשר בברזיל נמכר טון אשלג גרנולרי בכ- 300 דולר לטון, לא סביר שבסין ימשיכו לשלם 315 דולר לטון או שבהודו יסכימו על 332 דולר לטון ועוד על אשלג סטנדרטי (אשר כאמור זול יותר). נוסיף לכך את המיסוי על יבוא דשנים, הפיחות ביואן וכמובן ההאטה בצמיחה בסין ונגיע למסקנה הבלתי נמנעת כי קיימת התכנות גם למחירים נמוכים יותר מהחוזה משנה קודמת כך שלהערכתנו כל מספר בין 280 (הפרמיה המסורתית של סין לעומת מחיר ספוט( ל- 305 דולר לטון )חוזה מחיר הרצפה של שנה שעברה) הנו זוכה. בינתיים אנו בספק באם ימומשו ההסכמים האופציונליים הן בסין והן בהודו כאשר לא נתפלא באם יהיו מהלכים לנסות ולשנות מחיר עד לתום החוזה הנוכחי.

עדיין יש להביט לא רק על חצי הכוס הריקה. הדפרסיה בשוק האשלג, מורגשת גם בקרב כל אותן חברות המעוניינות להיכנס אל השוק ועל כן לא מן הנמנע כי עדיין נראה כניסה של היצע נוסף אולם בקצבים נמוכים יותר ויותר כאשר שחקניות אשר טרם החלו במהלך השקעות מאסיבי ישקלו את קצבן מחדש. בהקשר זה נציין כי לא מן הנמנע ונראה צמצום מסוים בתוכנית ההשקעות של כיל קדימה כאשר להערכתנו גוברת הסבירות להתקדמות איטית מהצפוי אם בכלל במיזם באתיופיה שכן במצב הנוכחי יתכן ושווי אלאנה הנו שלילי לשוויה של כיל. 130 מיליון הדולר שהושקעו עד כה הנם רק יריית הפתיחה למהלך CAPEX גדול ומורכב שאלאנה עצמה העריכה בשעתו בכ- 642 מיליון דולר כאשר לא מן הנמנע והמספרים הרלוונטים שונים מכך. עוד נזכיר כי מבחני הכדאיות של אלאנה בוצעו לפי מחיר אשלג של כ- 430 דולר לטון די רחוק לעומת המחירים כיום.

נקודה נוספת הנה המצב הביטחוני באפריקה ואיומי הטרור במזרחה לרבות אתיופיה וג'יבוטי היוצרים סיכון אשר לא ניתן להתעלם ממנו לחלוטין בוודאי בכל הקשור להיבט הלוגיסטי של הפעילות בראייה של חמש שנים קדימה.לפי שעה איננו סבורים שאנו בדרך לקיפאון משמעותי בשוק שכן הפערים קיימים אך לא מאוד גדולים כפי שהיו במשבר הקודם. ניתן לראות שהיצרניות כבר מבצעות התאמות בכמויות (אורלקאלי האחרונה שבהן הודיעה על כך במהלך החג) מה גם שהלחץ להפחתת מחירים קיים ומתרחש אך עדיין מצב החקלאים ומחיר הדשנים מסמן כי מדובר בירידה מחירים ולא בקריסת מחירים. נקודה נוספת הנה שערי החליפין היוצרים עיוותים מסויימים בגזרת המחיר ובכך מאפשרים ליצרניות לספוג ירידות.

המודל שלנו מניח ירידת מחיר בשנת 2016 לרמה של 290 דולר לטון והתאוששות זניחה למדי קדימה כאשר מחיר האשלג המשוקלל עומד בשנה המייצגת על 300 דולר טון, אנו מניחים כי בתנאי שוק שכאלו לא תתקשה כיל לשמור על נתח השוק שלה, לפי שעה איננו מניחים שינוי במתווה ששינסקי הגם שבמחירי אשלג אלו הפגיעה נמוכה יחסית, שכן ברמות מחירים אלו ההבדל בין המתווה הקיים לבין מתווה ששינסקי זניח למדי.

עדכון זה בכיל מוביל לעדכון המודל בחברה לישראל )ראו NAV בהמשך העבודה( כאשר המלצתנו עומדת על תשואת יתר והמודל הסחיר משקף אפסייד של27% כאשר המחיר בו נסחרת החברה מגלם שווי למניה של 16.5 לכיל.

מצאנו לנכון להביא מספר מגמות כפי שמתבטא במחקרים שיצאו לאחרונה לאן הולך שוק הסחורות החקלאיות התחזית החקלאית לשנים 2015-24 שהוציאו ה-OECD וה- FAO לאחרונה מעריכה כי בשנים הקרובות מחירי הסחורות החקלאיות צפויים להמשיך להיות נמוכים אך עדיין ברמות הגבוהות מאלו שהיו טרום שנת
.2007 כעת נשאלת השאלה האם מחירי הדשנים עדיין גבוהים ביחס למחירי הסחורות החקלאיות. כפי שניתן לראות בגרפים המצורפים מחירי הדשנים ברמות נמוכות יחסית ולכן גם ברמות הסחורות החקלאיות מדובר בפערים נמוכים יחסית עד להגעה חזרה לשיווי משקל. מדד יכולת הדישון בצפון אמריקה - המדד אותו מפרסמת מוסאיק מראה כי אנו אומנם מעל לרמה הממוצעת הרב שנתית אך עדיין ברמות סבירות מאז היציאה מהמשבר בתחילת העשור.

אם נתמקד בתחום האשלג נוכל לראות בגרף הבא את השונות באיזורים השונים- העלות שלו לחקלאי נאמדת בטווח של 2% ל8% מהכנסותיו וזאת בהתאם לגיאוגרפיה. כך למשל בסין מדובר על 2% מההכנסות (לאחר הוספת המע"מ באוגוסט) ואילו בשווקי הספוט – ברזיל ודרום מזרח אסיה אשר חווים את הבעיות הקשות ביותר כאן מדובר בכ- 8% מההכנסות , שיעור גבוה אולם לא במאוד לעומת הממוצע לחמש שנים כך שהלחץ להפחתת מחירים באזורים אלו קיים.

בנוגע לתנודות המטבעות כאן בחרנו להביא שני גרפים – האחד מראה כי גם במקרים של חולשה במטבעות לעומת הדולר הביקוש לשנים עדיין נמשך. מצד שני התנודות במטבעות מצביעות מייצרות תמונות מצב שונות ליצרנים השונים ובכך השיקול של אחד אינו דווקא השיקול של האחר.

לסיכום כפי שניתן לראות לפי שעה הנתונים מצביעים על המשך ביקושים אך גם על המשך רמת מחירים הנמוכה כפי שנראית בשווקי ברזיל ודרום מזרח אסיה.


אמיר אדר,מנהל מחלקת ישראל מיטב דש 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x