בחודש אוגוסט, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל סך של כ-420 מיליוני דולרים

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/10/2015

תושבי חוץ –  השקעות באג"ח ממשלתיות ומק"ם ההשקעות הפיננסיות בישראל:

אגרות חוב ומק"ם הנסחרים בת"א – בחודש אוגוסט תושבי חוץ השקיעו נטו כ-200 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות, בעיקר באג"ח שקליות לטווח קצר, הנסחרות בתל אביב. במקביל, תושבי חוץ השקיעו נטו כ-260 מיליוני דולרים במק"ם, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. 

השקעות במניות ישראליות – בחודש אוגוסט תושבי חוץ השקיעו נטו סך של כ-30 מיליוני דולרים בבורסה לני"ע בתל-אביב, וכ-40 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל.

ההשקעות הישירות בישראל: ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש אוגוסט בכ-640 מיליוני דולרים. הפעילות התרכזה בענפי הביומד והמידע והתקשורת.

תושבי ישראל – השקעות נטו של המשקיעים המוסדיים בעיקר במניות זרות ההשקעות הפיננסיות בחו"ל:

בחודש אוגוסט, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל סך של כ-420 מיליוני דולרים:

מניות – תושבי ישראל השקיעו נטו במניות זרות בחו"ל כ-360 מיליוני דולרים: המשקיעים המוסדיים ובעיקר קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות, השקיעו נטו כ-530 מיליוני דולרים, בעיקר בתעודות סל בחו"ל.מנגד, משקי הבית מימשו נטו מניות זרות בחו"ל בהיקף של כ-140 מיליוני דולרים, והמגזר העסקי מימש נטו כ-30 מיליונים.

אג"ח – בחודש אוגוסט השקיעו נטו תושבי ישראל באג"ח זרות כ-60 מיליוני דולרים: השקעות נטו בהיקף של     כ-110 מיליונים על ידי המשקיעים המוסדיים, ומנגד מימושים נטו בהיקף כולל של כ-50 מיליוני דולרים ע"י משקי הבית והמגזר העסקי.

ההשקעות הישירות בחו"ל: תושבי ישראל מימשו נטו סך של כ-20 מיליוני דולרים בהשקעות הישירות בחו"ל. עיקר המימושים התבצעו ע"י חברות בענפי הנדל"ן והטכנולוגיה העילית. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x