בנק ישראל ממשיך לרכוש מט"ח

ביתרות המט"ח של בנק ישראל נרשם גידול קל בחודש ספטמבר, אשר נבע בעיקר מרכישות מט"ח של הבנק

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/10/2015

בארץ:

 • המיקוד השבועי עוסק בנושא התפתחות היקף האשראי במשק הישראלי. בעשור האחרון נרשמה ירידה בהיקף האשראי באחוזי תוצר, בעיקר בשל ירידה באשראי למגזר העסקי ולממשלה. בנוסף נבחנו הפערים בין רמת החוב להיקף האשראי.

 • הנתונים שפורסמו בחודש ספטמבר הצביעו על שיפור מסוים בפעילות הכלכלית ברבעון השלישי. עם זאת, נתוני הצמיחה החלשים ברבעון השני והצפי להאטה בצמיחת הסחר העולמי בשנת 2015 (אותה העריך משרד האוצר עוד בטרם פורסמו תחזיות הצמיחה העדכניות של קרן המטבע) תרמו לעדכון כלפי מטה של תחזית הצמיחה של המשק הישראלי בשנים 2016-2015.

 • נתוני שוק העבודה מצביעים על שיפור בחודש אוגוסט אשר בא לידי ביטוי בעלייה בשיעור ההשתתפות לצד יציבות בשיעור האבטלה ברמה נמוכה. כתוצאה מכך, הגיע שיעור התעסוקה לרמת שיא. עם זאת, שיעור המועסקים במשרה מלאה ירד בחודש אוגוסט.

 • מדדי הייצור התעשייתי ופדיון ענפי הכלכלה ירדו בחודש יולי, אולם רמתם בחודש זה עדיין גבוהה מהרמה הממוצעת שנרשמה ברבעון השני. 

 • בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 0.1 אחוז, ועדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה.

 • יצוא השירותים רשם גידול בחודש יולי, והוא ממשיך להתאושש ממגמת הירידה בין ספטמבר 2014 לאפריל 2015, מגמה שנבעה בעיקר מהתכווצות ביצוא השירותים העסקיים האחרים.

 • ביתרות המט"ח של בנק ישראל נרשם גידול קל בחודש ספטמבר, אשר נבע בעיקר מרכישות מט"ח של הבנק.

בעולם:

 • ה- OECD וקרן המטבע עדכנו כלפי מטה את תחזיות הצמיחה והסחר העולמי בשנים 2016-2015, בעיקר בשל הצפי להמשך ההאטה במשקים המתעוררים. שני הגופים מדגישים את ההשפעות השליליות של ההאטה בצמיחת הפריון.

 • קרן המטבע חתכה בנקודת אחוז את קצב הצמיחה הצפוי במשק הישראלי בשנת 2015, וכעת היא חוזה קצב צמיחה דומה לזה שצופים משרד האוצר ובנק ישראל. עם זאת, הקרן צופה כי תימשך מגמת הירידה בשיעור האבטלה, וכי המשק ישמור על העודף הגבוה בחשבון השוטף.

 • על אף השיפור בפעילות הכלכלית במשק האמריקאי, הפד נמנע מהעלאת הריבית בשל ההאטה במשקים המתעוררים, אי הוודאות בשווקים הפיננסיים וקצב האינפלציה שנותר נמוך.

 • הפד עדכן את תחזיות הצמיחה, האינפלציה והאבטלה כלפי מטה.

 • קצב הצמיחה ברבעון השני בארה"ב עודכן כלפי מעלה, והוא עומד כעת על 3.9 אחוזים. 

 • נתוני שוק העבודה האמריקאי רשמו הרעה בחודש ספטמבר, כאשר קצב הגידול במספר המועסקים היה נמוך משמעותית מהתחזיות, ושיעור האבטלה נותר ללא שינוי רק בזכות ירידה בשיעור ההשתתפות לרמת שפל של 40 שנה.

 • קצב הגידול של ההכנסה לשעת עבודה, ההכנסה הפנויה והצריכה הפרטית נותר נמוך יחסית, כאשר קצב האינפלציה של מדד המחירים של הצריכה הפרטית נותר נמוך משמעותית מיעד האינפלציה של הפד.

 • נמשכת מגמת הירידה במדד מנהלי הרכש של התעשייה ובמדד אמון הצרכנים בארה"ב.

 • ה- ECB הותיר את הריבית בגוש האירו ללא שינוי, ועדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה. במקביל, קצב האינפלציה בגוש ממשיך להיות נמוך משמעותית מיעד האינפלציה של הבנק.

 • שיעור האבטלה בגוש האירו ממשיך במגמת השיפור, כאשר מגמת הירידה נרשמת גם במדינות בעלות שיעור האבטלה הגבוה ביותר בגוש - ספרד ויוון.

 • מדדי מנהלי הרכש למדינות גוש האירו רשמו ירידה בחודש ספטמבר, אך הם ממשיכים להצביע על צפי להתרחבות בפעילות הכלכלית.

 • נמשכת ההאטה בפעילות הכלכלית במשק הסיני, כאשר היצוא והיבוא הסיני התכווצו בחודש אוגוסט, ומדדי מנהלי הרכש לתעשייה ירדו לרמתם הנמוכה ביותר מזה ארבע שנים, והם מצביעים על צפי להתכווצות בפעילות הכלכלית. מדדי מנהלי הרכש למגזר השירותים המשיכו גם הם במגמת הירידה, אך הם עדיין מצביעים על צפי להתרחבות איטית בפעילות הכלכלית.

 • ארה"ב, יפן, קנדה, אוסטרליה ועוד 8 מדינות נוספות חתמו על הסכם הסחר החופשי "השותפות הטרנס-פסיפית" המהווה את הסכם הסחר החופשי הגדול ביותר שנחתם בעשורים האחרונים.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x