אגף שוק ההון במשרד האוצר יבדוק את מוכנות הגופים המוסדיים להתמודדות עם רעידת אדמה

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/10/2015

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יערוך מחר (ג', 13.10.15), תרגיל מבוקר לבדיקת מוכנותם של כל הגופים המוסדיים להתמודדות עם רעידת אדמה, ויכולתם לספק שירותים חיוניים ללקוחותיהם. התרגיל ידמה המשכיות עסקית לאחר רעידת אדמה, ברמת ההנהלה הבכירה של הגופים המוסדיים. האגף הודיע לגופים כבר במאי 2015 על עריכת התרגול יתייחס לכל התרגיל. התחומים בהם פועל הגוף המוסדי, ובמיוחד לתהליכי תביעות למבוטחים שביתם ניזוק, ניהול השקעות ושירות לקוחות. במהלך התרגיל יתורגלו תגובות לאירועים כגון הפסקת מסחר בבורסה, תקלות במוקדי השירות, תקלות במערכות בנקאיות, תקלות בקבלת שירותי צד ג', תקלה בתשתיות ובמערכות וכו'. 

התרגיל ידמה שלוש נקודות זמן שונות. הראשונה היא בסמיכות למועד קרות האירוע ומייצגת התמודדות של הגוף לאחר רעידת האדמה. השנייה היא מספר שבועות לאחר קרות האירוע ומייצגת התמודדות של הגוף עם עומס פניות אל מול זמינות חלקית של משאבים ומידע חלקי על היקף תביעות המבוטחים. השלישית היא מספר חודשים ספורים אחרי האירוע ומייצגת התמודדות של הגוף עם קבלת התביעות המלאות של המבוטחים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, דורית סלינגר: "האגף רואה חשיבות בהיערכות גופים מוסדיים להתמודדות עם רעידות אדמה, במטרה לוודא את מוכנותם לטובת ציבור החוסכים".

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x