ועדת התכנון החליטה על הפקדתה של תכנית "משרד ומעון ראש הממשלה" בקריית הלאום בירושלים

 

 
ראש הממשלה בנימין נתניהוראש הממשלה בנימין נתניהו
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2015


הועדת המחוזית של מחוז ירושלים בראשותה של הגב' דלית זילבר החליטה בישיבתה אתמול (ב') על הפקדתה של תכנית "משרד ומעון ראש הממשלה" בקריית הלאום בירושלים.

השטח המיועד ממוקם בין הרחובות שדרות יצחק רבין, שדרות הנשיא השישי ורח' העלייה, מצפון למשרד החוץ וממערב למשרד מבקר המדינה וחניון הלאום. השטח הכולל 33 דונם, מיועד לשימוש זה משנת 1993.

התכנון כולל קומפלקס המשלב בין משרד ראש הממשלה, על אגפיו השונים, והמעון הרשמי. במבנה המשרדים, המהווה את החלק הארי של התכנית, מתוכננות כ- 2 קשתות החובקות רחבת טקסים עגולה, ואילו המעון נמצא מצפון-מערב לו ומלווה אף הוא ברחבה מקורה המיועדת לאירוח. גובה הבינוי נע בין 5 עד 8 קומות, בדומה לבינוי העירוני המקיף אותו, והיקפי הבניה עומדים על כ- 60 אלף מ"ר מעל פני הקרקע (כ- 200%). פרטי הבינוי מאופיינים באלמנטים ירושלמים, ובהם אבן ירושלמית, פתחי אור טבעי וכדומה. המתחם מוקף בגדר בנויה לאורך שד' רבין ושד' הנשיא השישי, והפיתוח הנופי ברחובות הסובבים ילווה בשדרות עצים רחבי צמרת. 

הועדה הדגישה כי קידום הטיפול במגרש משרד ראש הממשלה יאפשר, בין היתר, את המשך מימוש קריית הלאום כולה. קריית בן גוריון מיועדת לקלוט בתחומה מסה משמעותית של משרדי ממשלה ומוסדות שלטון, הפועלים כיום במקומות שונים בעיר ובמדינה. הטיפול במגרש משרד ראש הממשלה מהווה נדבך חשוב בשלבי הביצוע של קריית הלאום כולה, בהיותו מאפשר את פינוי השטח המשמש כיום כמשרד ראש הממשלה ופיתוחו העתידי לטובת ציבור העובדים והמבקרים בקרית הממשלה.  הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x