וועדת הכספים אישרה שינויים בתקציב

השינויים בין היתר נובעים מהתאמות לתקציב דו שנתי

 

 
משה גפני יור הכספיםמשה גפני יור הכספים
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2015

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני אישרה את הצעת החוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס'' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015. להצעה לא היו מתנגדים ושני ח"כים נמנעו.

כמו כן אישרה וועדה פה אחד את פרק ב' (הוראות התאמה לתקציב דו-שנתי) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 - סעיף 2 (מ/951).

מדובר בהתאמות בחוקים שונים לצורך קיומו של תקציב דו שנתי לשנים 2015-2016, מכיוון שכל חקיקה מבוססת על תקציב חד שנתי.

שני התיקונים המשמעותיים שהכניסה הוועדה:

  1. שהחשכ"לית תדווח לוועדה אחרי תחילת שנת הכספים על אופן הניהול של תקציב 1/12 לתקופה ארוכה והמלצותיה במצבים כאלה.
  1. שהממונה על התקציבים ידווח לוועדה על המשך הדרך בנושא תקציב דו שנתי – האם הממשלה מתכננת להביא תקציב דו שנתי לשנים הבאות ותאפשר לוועדה להביע את עמדתה בנושא לפני שהממשלה תקבל החלטה בנושא. 

יו"ר הוועדה ח"כ גפני: הרצון של האוצר לתלות את הגדלת ההוצאה התקציבית בהסכמים הקואליציוניים ולהכניס את זה לחוק זו עצה של יועץ תקשורת ולכן כל ההנמקות שעוסקות בהסכמים קואליציוניים ירדו והאוצר מצאו הנמקות ענייניות


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x