ארקו ברכישה נוספת, בדרך ל-1,000 תחנות

היקף העסקה כ-22.5 מיליון דולר

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/10/2015

GPM מתמקמת ברשימת עשר החברות הגדולות בארה״ב.

ארקו החזקות הודיעה כי  GPM Investments LLC, חברה בת, הנמצאת, בעקיפין, בשליטתה של חברה ("GPM"),התקשרה עם צד שלישי במכתב כוונות בלתי מחייב לרכישת פעילות בתחום הקמעונאות הכוללת כ-40 אתרים בהפעלה עצמית ופעילות בתחום הסיטונאות הכוללת כ-25 חנויות המופעלות באמצעות מפעילים חיצוניים (דילרים) והסכמי אספקת דלק, בדרום-מזרח ארה"ב (Southeast)

ארקו החזקות ממשיכה להרחיב כל העת את פעילותה ולאתר הזדמנויות עיסקיות וזאת כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של החברה  אשר נועדה לחזק את פעילות GPM ולבסס את מעמדה של GPM כאחת מהחברות המובילות בתחום בארה"ב, ולהיות  אחד השחקנים הבולטים בענף בארה"ב בכלל ובחוף המזרחי בפרט.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x