ראיון בלעדי עם משה עסיס,  מנהל פיתוח מוצרים בבורסה >> "מתכוונים להשיק אופציות על אחד ממדדי תל בונד"

מנערת אבק ממוצרים קיימים, ובוחנת שיפור והגדלת הנזילות במכשירים הקיימים - דברים מתחילים לזוז

 

 
משה עסיס, מנהל מדור פיתוח מוצרים בבורסהמשה עסיס, מנהל מדור פיתוח מוצרים בבורסה
 

משה מימון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/10/2015

הבורסה בתל-אביב אמנם עדין לא מגדילה את מחזורי המסחר ואת היקפי הפעילות, אולם עדין יש תכונה, פעולות נעשות, ומאז שהתחלפה ההנהלה בבורסה אפשר לראות שדברים משתנים.

אחד התחומים שבהם נספרו כבר כמה וכמה שינויים, הוא תחום המסחר בניירות ערך נגזרים. בין השינויים שהתחום עבר לאחרונה, אפשר למנות את השקת האופציות השבועיות, אופציות על מדד תא-100, ויש עוד כמה שינויים בקנה.

על רקע זאת נפגשנו לשיחה קצרה עם משה עסיס, מנהל מדור פיתוח מוצרים בבורסה.

בוא נתחיל מאופציות על מדד תא-100, בינתיים זה לא מתרומם
האופציות על מדד תא-100 הושקו בסוף ינואר השנה. כיום יש עושה שוק אחד, חברת טריידומטיקס. היא מבצעת עשיית שוק רק באופציות על תא-100, ומעניקה ציטוטים הדוקים לאופציות.

אולם לאור מחזורי המסחר נמוכים, בכוונתנו להשיק מודל תגמול חדש לעושי שוק. המודל מדבר על סף מינימלי של מחזור מסחר חודשי, וביצוע עסקאות לפחות ב-70-80% מימי המסחר בחודש. מי שיעבור את הרף המינימלי הזה, יזכה להטבה כפולה – החזר עמלות חלקי, ובונוס חודשי.
המודל הזה קיים בכמה בורסות אחרות בעולם, למשל ב- CME ובבורסות נוספות בעולם. 

זה אומר שבסוף החודש מי שעבר את הסף המינימלי ייהנה מההטבות הללו?
לגבי החזר העמלות כן, לגבי הבונוס החודשי, הרעיון הוא ליצור תחרות בין הסוחרים, ורק חלק מהם, לפי קריטריונים שיוגדרו מראש יקבלו את הבונוס.

מה הרעיון שעומד כאן?
המטרה למשוך כמה שיותר סוחרים למודל. לפי המודל, אין חובת ציטוט, אין התחייבות לכמות פקודות בספר, הציטוט הוא לפי ראות עיניך. השאיפה שזה יגדיל את כמות המצטטים, יגדיל נזילות, והתחרות בין הסוחרים על הבונוס תגדיל אף היא את איכות הציטוטים.

החזר העמלות הוא מן הסתם לפי העמלה של חבר הבורסה
הסוחר שירצה להשתתף בתוכנית התגמול, יצטרך להירשם בבורסה, לעמוד בתנאי הסף, והחזרי העמלה שהוא יקבל יהיו לפי מה שמשלם חבר הבורסה, ולא לפי מה שמשלם הסוחר לחבר הבורסה.

אם זה יצליח זה ישוכפל לאופציות על מניות? גם שם הסחירות לא ממש קיימת
אנחנו עדין בשלבי גיבוש סופיים של המתווה, אני מאמין שאם הוא יהיה מוצלח באופציות על תל-100, הוא ישוכפל גם לאופציות על מניות.

מה תיחשב הצלחה? יש יעד לכמות אופציות?
היינו שמחים לשחזר את ההצלחה של האופציות השבועיות על תא-25 סדר גודל של כ-20-30 א' אופציות.

גוף מוסדי יוכל להשתתף בתוכנית התגמול?
כן, אין מניעה לגבי מהות המשתתף.

מה עם אופציות על מניות?
בכוונת הבורסה להשיק אופציות על יתר מניות תא 25 במהלך החודשים הקרובים. כיום יש אופציות על 9 נכסי בסיס, ובכוונתנו להשיק אופציות כשקריטריון ההחלטה הוא ההשתייכות למדד תא-25.

זה אומר שאם מיילן, או חברה גדולה אחרת תונפק, ותיכנס במסלול המהיר לתא-25, תוכלו להשיק עליה ישר אופציות?
עקרונית כן, עדין המתווה דרוש אישור של דירקטוריון הבורסה, ויתכן שיתקיים איזשהו פער זמן קצר בין רישום החברה למסחר, לבין השקת האופציות עליה. אבל זה יהיה אפשרי.

יש עוד דברים שבכוונתכם להשיק?
אנחנו מתכוונים להשיק אופציות על אחד ממדדי תל בונד. הכוונה למודל פשוט שלוקח את מדד התל-בונד כנכס בסיס, מדד לכל דבר ועניין, כמו האופציות הקיימות היום על מדדי מניות.

אושר השינוי על מדרגות הציטוט בכל האופציות, שוב מתוך רצון להגדיל את התמריץ לעשות עסקאות, ולהקטין את המרווחים בציטוטי המחירים באופציות.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x