רוצחים ויורשים >> האם יורשי המחבל, עובד בזק, זכאים לקצבת שארים על חשבון עמיתי הפנסיה ?

פעולות טרור נגד קרנות הפנסיה של האזרחים

 

 
 

גלעד מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2015

פעולות טרור נגד קרנות הפנסיה של האזרחים
האם יש קשר בין מחבל שנהרג לבין הפנסיה של שאר אזרחי המדינה?

לאחרונה אנו עדים לגל טרור קיצוני  בכל רחבי הארץ שהמאפיין העיקרי הוא גילם הצעיר יחסית.

במקביל לשינויים בגלי הטרור, נשמעים בכנסת חוקים השוללים את הזכאות לקבל קצבאות שונות מאותם מחבלים. כך למשל ח"כ אריה אלדד הגיש הצעה ב 2014 והשרה מירי רגב הגישה לאחרונה שלילת קצבת ביטוח לאומי ממידי אבנים.

במקביל לממשלה שאחראית לקצבאות השונות בביטוח לאומי, קיימות קרנות הפנסיה החדשות שמעניקות קצבת זיקנה, שאיריים ונכות לעמיתים. קרנות הפנסיה החדשות מבוססות על עקרון הביטוח הדדי, לאמור מנגנון שמטיל את הסיכון הביטוחי על כלל החוסכים מהצבירה..בכל סוף שנה קרן הפנסיה באה חשבון על כלל החוסכים באמצעות מנגנון שנקרא איזון אקטוארי. לעיתים ניתן לראות בדו"ח שנתי שסעיף האיזון האקטוארי הוא שלילי ובכך יורדת קצבת הזקנה של העמית בעוד אחוז מסויים.

נקח דוגמא למקרה: המחבל עלאא אבו ג'מל, תושב ג'בל מוכבר (מזרח ירושלים) , עובד בזק, דרס ורצח ברכב החברה ונהרג ע"י מאבטח.

האם שארי המחבל זכאים לפנסיית שארים כל חייהם?

האם מחבל שנפצע  זכאי לפנסיית נכות?

האם החוסכים בקרנות הפנסיה ישלמו עבור פנסיית השארים או הנכות של המחבלים?

גישתן של קרנות הפנסיה הגדולות

כאשר בוחנים  את התקנון של קרנות הפנסיה הגדולות לגבי קבלת פנסיית שאריים כגון מבטחים, מקפת (מגדל), מיטבית (כלל)  וגילעד (הראל), אין התייחסות למקרה שמבוטח מבצע פעולת טרור ושאריו זכאים לקצבה. במקביל לחוסר ההתייחסות למקרה, חל איסור העברה, שיעבוד ועיקול על הזכות לגמלה כלשהי.

מצד שני, חשוב לציין שכל קרנות הפנסיה כפופות להסדר תחיקתי והחוקים בארץ ויש תקנונים שמציין בפירוש בהחלטת בית משפט ניתן לבטל קצבאות.

אפשרות נוספת לבחינת המקרה היא עניין של פרשנות וכשורה לנושא התאבדות. מלבד מיטבית  של כלל שאר קרנות הפנסיה מחריגות התאבדות  במהלך 12 חודשים הראשונים לקבלת פנסיית שאריים.

גישת החוק לטרור

כאשר בודקים את גישת החוק והשפעת על קרנות הפנסיה יש ללכת אחורה בנשים לחוק חוזים כללי משנת 1973 סעיף 30 שאומר: " חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו הם בלתי חוקים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור, בטל".חוק חוזה ביטוח מ 1983 סעיף 26 מציין " נגרם מקרה ביטוח בידי המבוטח או המוטב בכוונה, פטור המבטח מחובתו".יש להניח שלאורך השנים, מחבלים שהיו מבוטחים בקרנות הפנסיה החדשות שנהרגו במסגרת הפיגוע נהנים מפנסיית שארים והעמיתים בקרן משלמים על כך. 

כיום יש צורך בפניה מסודרת לבית המשפט לגבי החוקיות של הטרור או חקיקת חוק נקודתי בנושא קרנות הפנסיה ואי תשלום קצבאות למחבלים  ולא פיגוע הטרור יפגע הן באזרחים והן בפנסיית הזקנה של שאר העמיתים.

גלעד מאיר, מומחה פנסיוני
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x