כלכלת סין מתייצבת - שיעור הצמיחה הוא 6.9% יותר מהצפוי

סקירה של גיא בית אור, פסגות

 

 
גנט לן נגידת ארהבגנט לן נגידת ארהב
 

גיא בית-אור
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/10/2015

מאז שג'נט ילן חשפה בפני העולם עד כמה חברי הפד מתבוננים על ההתפתחויות הכלכליות בעולם ובפרט בסין, פתאום כל נתון בסין שמעיד על שיפור או הרעה תופס כותרות בהקשר של הריבית בארה"ב.
הלילה פורסמו נתוני החשבונאות הלאומית בסין מהם עולה כי הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על 6.9%, טוב מהצפי שעמד על 6.8%. 
 
הפרטים:
 • מהנתונים עולה כי תהליך השינוי המבני ממשיך – הביקוש המקומי ממשיך לעלות ונראה כי לעת עתה הוא עדיין חסין לירידה בייצור התעשייתי וההשקעה במשק. התעסוקה ממשיכה לעלות כאשר ההכנסה הפנויה הריאלית עלתה במהלך השנה האחרונה ב-7.7%.

 • כאמור, הצמיחה השנתית עמדה על 6.9% (צפי 6.8%) לעומת 7.0% ברבעון הקודם. זהו הקצב האיטי ביותר מאז 2009.

 • ההאטה בקצב הצמיחה במהלך הרבעון נבעה מקצב איטי יותר של הגידול בהשקעה כמו גם ירידה ביצוא על רקע רמת הביקושים המתונה בעולם.

 • היצוא ירד ב-1.8% בשנה האחרונה על רקע ביקוש חלש מכיוון ארה"ב ואירופה בעוד שהיבוא ירד ב-15.1% ושיקף את הירידה בביקוש הסיני לסחורות.

 • בנוסף, קצב הגידול בייצור התעשייתי ממשיך לרדת על רקע העובדה שישנו מלאי גבוה של סחורות בסין, עובדה אשר גורמת לפעילות בענפי הכרייה והחציבה להתמתן.

השינוי המבני בסין ממשיך כצפוי – שיעורי הצמיחה השנתיים של ההשקעה, המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי

מה הלאה?

 • למרות שהביקוש המקומי ממשיך להתחזק, הכלכלה הסינית עדיין צפויה להמשיך ולהאט בשנים הקרובות ולהתייצב על קצבי צמיחה נמוכים יותר בעיקר בשל העובדה שההשקעה והייצור התעשייתי היו עד לא מזמן מנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
 • ענפי השירותים במשק, אשר מייצגים את "הכלכלה החדשה" ( כלומר, ביקוש מקומי) תופסים חלק גדל והולך מהתוצר אך תרומתם עדיין נמוכה באופן משמעותי בהשוואה לכלכלות המפותחות. בעוד שבכלכלה מפותחת, תרומת ענפי השירותים לתוצר נעה בין 65%-80%, בסין עדיין מדובר על כ-50% בלבד (ראו תרשים) ככל שתהליך העיור (מעבר מכפר לעיר) יתגבר, כך ענפי השירותים יתרמו יותר אך מדובר כאן על תהליך של שנים.

תרומת ענפי התעשייה והשירותים לתוצר
 
 • להערכתנו הצמיחה ב-2015 תעמוד על 6.8% - 6.9% וב-2016 תאט לכיוון של 6.0% - 6.5%. הממשלה הסינית תגדיל את ההוצאה הפיסקאלית על מנת לתמוך בתהליך השינוי המבני תוך הגברת ההשקעה במשק עם מיקוד על שיפור ענפי השירותים. 

 • הבנק המרכזי צפוי להמשיך ולהפחית את הריבית ואף לבצע מהלכים נוספים בשוק המט"ח על מנת להגדיל את טווח רצועת הניוד של היואן מול סל המטבעות.

 • הנתונים נתפסו כחיוביים בשווקים ומאותתים על התייצבות הכלכלה הסינית, מה שעשוי לתת רוח גבית מסוימת לחברי הפד אשר מתלבטים האם להתחיל בתהליך העלאת הריבית עוד השנה
 
תגובת השווקים – 

 • מדד שנחאי נסחר בשעה זו בעליות של כ-0.5% בעוד מדד MSCI  לשווקים המתעוררים מתנהל ביציבות. בהשוואה לנתונים מרכזיים שפורסמו בסין במהלך החודשים האחרונים, מדובר כאן על שינוי מאוד חיובי מצד השווקים.

 • החוזים באירופה נסחרים בעליות של כ-0.8% ובארה"ב בעליות של כ-0.5%.

 • עצם העובדה שהשווקים מגיבים באופן רגוע ואף אדיש לנתונים מעיד על ירידה מסוימת ברמת אי הוודאות בשווקים, ומאחר וסין הייתה אחד הגורמים המרכזיים לעצבנות בשווקים במהלך החודשים האחרונים, הרי שנתונים חיוביים מסין הם חדשות טובות למשקיעים בכלל ולמקבלי ההחלטות בארה"ב בפרט. להערכתנו, הסבירות לעליית ריבית בדצמבר עלתה. 

גיא בית-אור, כלכלן בכיר לשווקים גלובאליים בפסגות

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x