הממונה לשעבר על הכנסות המדינה >> 48 מיליארד שקל ממיסים לא מגיעים לתקציב המדינה בגלל פטורים

10% מהפטורים ניתן לארבע חברות בלבד

 

 
יורם גבאי לשעבר הממונה על הכנסות המדינהיורם גבאי לשעבר הממונה על הכנסות המדינה
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/10/2015

המחקר על מערכת המס בישראל נעשה ביוזמת המכון לחקר הכלכלה והחברה ע"ש ספיר, בראשות עו"ד אוריאל לין, ויוצג בערב עיון שיערוך המכון ביום רביעי 

היקף הפטורים ממס עומד, נכון לשנת 2015, על כ-48 מיליארד ₪, מתוך זה, כ-10% מגיע ל-4 החברות הגדולות במשק. כך אומר היום יורם גבאי, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה.  לדבריו, היקף הפטורים ממס אותם מאפשרת המדינה עומד על כ- 18% מהכנסות המדינה וכ- 4.6% מהתוצר. 

מחקרו של גבאי על מערכת המס בישראל נעשה ביוזמת המכון לחקר הכלכלה והחברה ע"ש ספיר, בראשות עו"ד אוריאל לין ויוצג בערב עיון שיקיים המכון  ביום רביעי הקרוב. לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר המכון לחקר הכלכלה והחברה ע"ש ספיר,  שכיהן אף הוא כממונה על הכנסות המדינה: "לראשונה הוצא מסמך מקיף שיכול לשמש בסיס לגיבוש מדיניות מסים שקולה ומאוזנת שחובר על ידי אחד מהמומחים לענייני מס, שגם נשא באחריות אישית".

גבאי טוען כי  למרות שמרבית הפטורים תואמים את מדיניותה הכלכלית חברתית של ישראל, ראוי לבטל פטורים בהיקף של כ-9 מיליארד ₪ ולהמירם בהפחתת מיסים בתחומים שונים.

מהמחקר עולה כי פטורים במס בהיקף של כ-14 מיליארד ₪ ניתנים לחסכונות הפנסיוניים השונים, פטורים של כ-1.6 מיליארד ₪  על הקצבאות לסוגיהן (ילדים, זקנה, אלמנות מלחמה) ופטורים הסוציאליים, כולל אזורי פיתוח, העומדים על כ-5 מיליארד ₪. לדבריו, כל אלה הינם פטורים מוצדקים.

יחד עם זאת, גבאי טוען כי יש להפחית או לבטל פטורים בהיקף של כ- 9 מיליארד ש"ח בעיקר בתחומי המע"מ (שעור אפס על ירקות ופירות ואילת), ראוי לבטל את הפטור ממס הכנסה משכר דירה ומשמרות בתעשייה, ולהפחית בפטור בחוק עידוד השקעות הון.

גבאי ממליץ שהפחתת הפטורים תממן ביטול כל המכסים, ביטול אגרת הרכב, הפחתה במס השולי על יחידים וחברות, והפחתת מס הרכישה.

גבאי ממליץ בנוסף שהקלות המס על קרן ההשתלמות ימשכו ואולם המשיכה בפטור תינתן רק בשלב הפנסיוני.

כפיצוי, יקבלו העובדים זיכוי גם על הפרשותיהם לקרן ההשתלמות, אלה המשתלמות מהכנסה נטו.

גבאי ממליץ בנוסף למקד את פטורי המס בחוק עידוד השקעות הון רק באזורי פיתוח ולא במרכז הארץ ולקבוע שכל חברה תשלם מס הכנסה בשיעור שלא יפחת מ- 7% (כיום חברות רבות מגיעות לשיעור מס אפס).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x