אקזיט ענק לקבוצת אלקו

קרן הנדל"ן האמריקאית LAT נמכרת תמורת כ-7.3 מיליארד שקל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2015

אלקו מחזיקה, באמצעות חברת הבת אלקו צפון אמריקה, בכ-38.4% ממניות LAT, ותקבל כתוצאה מהמימוש תזרים חופשי בסך של כ-640 מיליון שקל

LAT מרכזת את מרבית פעילותה של אלקו בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, אליו נכנסה אלקו בשנת 2008

מאז התחלת ההשקעה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב ועד לעיסקה הנוכחית הניבה הפעילות נשוא העיסקה רווחים מצטברים בסך של כ-480 מיליון שקל כתוצאה מהשבחת מקבצי הדיור האמורים 

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "העיסקה הנוכחית משקפת מבחינת אלקו תקופה מוצלחת של כ-7 שנים, במהלכן ייצרה פעילות מקבצי הדיור ערך משמעותי לקבוצת אלקו ולבעלי מניותיה, וזאת הודות להשקעה בתחום מקבצי הדיור, שהיה במהלך השנים האחרונות לאחד מתחומי הנדל"ן הצומחים ביותר בארה"ב. השלמת העיסקה צפויה להניב לאלקו תזרים חופשי משמעותי, שישמש להמשך פיתוחה העסקי של הקבוצה בתחומי הפעילות הקיימים ובתחומים חדשים ולחיזוק איתנותה הפיננסית של הקבוצה".

קבוצת אלקו מדווחת היום על "אקזיט" משמעותי. אלקו מדווחת היום, כי הקרנות האמריקאיות סטארווד ומיילסטון חתמו על הסכם לרכישת קרן הנדל"ן LAT (Landmark Apartment Trust), המרכזת את מרבית פעילות קבוצת אלקו בתחום מקבצי הדיור בארה"ב. הרוכשות ישלמו תמורת מלוא מניותיה של LAT סכום של כ-7.3 מיליארד שקל (כ-1.9 מיליארד דולר) ברוטו. סכום זה כולל את נטילת חובות LAT, וכן את הוצאות העיסקה. השלמת העיסקה, המשקפת מחיר נטו של 8.17 דולר למניית LAT, כפופה למספר תנאים, ביניהם אישור אסיפת בעלי המניות של LAT.

אלקו מחזיקה ערב העיסקה בכ-38.4% ממניות LAT, ועם השלמת העיסקה היא תקבל, באמצעות חברת הבת אלקו צפון אמריקה, תזרים חופשי, לאחר הוצאות עסקה ומיסים, בסך של כ-640 מיליון שקל (כ-167 מיליון דולר). יצוין, כי אלקו איתרה את תחום מקבצי הדיור מסוג ה-Multi-family, בו פועלת LAT, כאטרקטיבי במהלך שנת 2008, בשיאו של משבר ה"סאב פריים" בשוק הנדל"ן האמריקני, ומאז הגדילה בהדרגה את השקעתה בפעילות זו. מאז התחלת ההשקעה בתחום זה ועד לעיסקת המימוש הנוכחית, רשמה אלקו רווחים מצטברים בסך של כ-480 מיליון שקל (כ-125 מיליון דולר) הודות להשבחת שווי מקבצי הדיור נשוא העסקה. העיסקה הנוכחית אינה צפויה להשפיע מהותית על דו"חות הרווח וההפסד של אלקו או על מאזנה. עם זאת, העיסקה תניב כאמור תזרים מזומנים משמעותי לקבוצה. הרווחים המצטברים האמורים משקפים לאלקו תשואת IRR מרשימה בשיעור שנתי ממוצע של כ-23% על השקעתה במקבצי הדיור נשוא העסקה לאחר העיסקה תיוותר אלקו עם פעילות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, הכוללת פורטפוליו מנוהל בהיקף של  כ- 5,700 יחידות דיור.

קרן LAT מאוגדת כקרן ריט (REIT) אמריקנית, ובמהלך שנת 2015 מימשה החברה חלק מתיק הנכסים שלה. במסגרת העיסקה הנוכחית, נמכרת LAT, כאשר בבעלותה כ-22,800 יחידות דיור ב-71 מקבצים במספר ערים מרכזיות בדרום מזרח ארה"ב, ביניהן: דאלאס, אטלנטה, אורלנדו, טמפה, שארלוט, נשוויל ועוד. הקרן הציגה ביום 30.6.15 הון עצמי, עפ"י כללי ה- IFRS, בסך של כ-631 מיליון דולר

הרוכשות,  סטארווד ומיילסטון, הינן קרנות השקעה גדולות הפועלות, בין היתר, בשוק הנדל"ן בארה"ב, ומתמחות גם בתחום מקבצי הדיור מסוג Multi-family, בהן פועלת LAT.  סטארווד מנהלת נכסים בהיקף של -42 מיליארד דולר. 

  • המרת המונחים השיקליים לדולריים חושבה על בסיס שערי החליפין במועדי העסקה.

אודות אלקו

קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו"ל -הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: ENA - Elco North America INC (100%) עוסקת ברכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב, בעיקר באמצאות LAT קרן ריט המוחזקת בשיעור של כ 38% - שנמכרת במסגרת העיסקה הנוכחית; אלקטרה (53%), פועלת בתחום ייצור ושירותים למבנים ולתשתיות בארץ ובחו"ל, בהם מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מעליות, תברואה, חשמל וצנרת, בניה ועוד; אלקטרה נדל"ן (58%), פועלת בתחום הנדל"ן המניב  והייזמי בארץ ובחו"ל; אלקטרה מוצרי צריכה (60%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים ומכשירי טלפון סלולארי; Elco Holland B.V. (100%) מחזיקה בעיקר במיזם נדל"ן בסין בשיעור 35%. דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ"לים משותפים של הקבוצה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x