טור פרשנות >> בנק ישראל ממשיך להתקרב בצעדים קטנים להפחתת ריבית

הבנק ממשיך להתקרב בצעדים קטנים לעבר הפחתת ריבית נוספת, ואנו מצפים לריבית אפסית-שלילית במהלך החודשים הקרובים

 

 
 

רפי גוזלן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/11/2015

בנק ישראל מכניס את ההכוונה העתידית לארגז הכלים ומאותת על ריבית נמוכה בעתיד הנראה לעין. הבנק ממשיך להתקרב בצעדים קטנים לעבר הפחתת ריבית נוספת, ואנו מצפים לריבית אפסית-שלילית במהלך החודשים הקרובים. 

ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר נותרה כצפוי ללא שינוי ברמה של 0.1%. עם זאת, הטון הנלווה להודעה היה "יוני" וכלל שני שינויים עיקריים ביחס להודעה בחודש הקודם. השינוי הראשון והחשוב יותר הוא שימוש בהכוונה עתידית (forward guidance) ולפיה "לאור התפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, הוועדה המוניטרית מעריכה שהמדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב. "השימוש במונח "למשך זמן רב ((considerable time" אינו זר במדיניות המוניטארית העולמית והוא זה ששימש את ה-FED לאורך השנים האחרונות. בצעד זה מסמלת הועדה כי תמונת המצב השתנתה כליל בחודשים האחרונים וממצב של אולי העלאת ריבית ב-2016 המצב המקומי והגלובלי מכתיבים ריבית נמוכה בעתיד הנראה לעין. בכך מנסה הועדה לנתק את הקשר עליו הצביעה בעבר ולפיו העלאת ריבית בארה"ב תגרור אחריה העלאת ריבית בישראל.  

שינוי נוסף בהודעה קשור לאופן שבו רואה הועדה את מאזן הסיכונים במשק. בעוד בנוגע לאינפלציה מעריכה הועדה כי "...הסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים" בנוגע לצמיחה ההערכה היא כי "...הסיכונים לצמיחה אף גברו". סביר כי במסגרת הערכה זו נכנסים הן ההרעה בהערכות לגבי הצמיחה העולמית כפי שבאה לידי ביטוי בהפחתת תחזיות הצמיחה של קרן המטבע והן צעדי הבנקים המרכזיים המובילים (דחיית העלאת הריבית ע"י ה-FED  והצפי להפקת מהלך מרחיב נוסף מצד ה-ECB). בנוסף, סביר כי משקל מסוים קיבלה גם השפעה שלילית אפשרית של ההרעה במצב הביטחוני כאשר הועדה ציינה כי "ניסיון העבר מלמד שגל האלימות עשוי להשפיע על הצריכה הפרטית ועל התיירות, אולם במידה ולא יארך זמן רב ההשפעה  צפויה להיות מתונה". 

בנוגע לאינפלציה, הועדה נאחזת עדיין בגורמים החד פעמיים שמושכים את האינפלציה לטריטוריה שלילית ומציינת במסגרת ההודעה את הטריטוריה החיובית בה נמצאת האינפלציה בניכוי מחירי האנרגיה והפחתות המחירים החד פעמיות. עם זאת, מרבית תרומה זו מתמקדת למעשה בסעיף הדיור. לכן, בהתחשב בעלייה בגמר הבנייה הצפויה להימשך בשנה-שנתיים הקרובות ובהתחשב במשקל הגבוה של משקיעים בשוק הנדל"ן למגורים אנו מצפים להתמתנות בקצב עליית שכר הדירה ומכאן לתרומה נמוכה יותר מצד גורם זה למדד. כמו כן, סיבה משמעותית יותר לדאגה עבור הועדה היא לדעתנו ירידת המדרגה שנרשמה בחודשים האחרונים בסביבת הציפיות לאינפלציה, לא רק בטווח הקצר אלא גם בטווחים הבינוניים.  

בשורה התחתונה - הועדה המוניטארית מאותתת על סביבת ריבית נמוכה בעתיד הנראה לעין. הועדה ממתינה להתבהרות נוספת במישור הגלובלי והמקומי לפני מעבר לסביבת ריבית אפסית-שלילית. מבחינה גלובלית הכוונה בעיקר לבחינת עוצמת ההאטה בעולם והצעדים של ה-FED  וה-ECB בדצמבר. מבחינה מקומית, מידת ההאטה בפעילות בפרט על רקע ההרעה הביטחונית, התבהרות לגבי סביבת האינפלציה לאחר השפעת הגורמים החד פעמיים וכמובן התפתחות שע"ח של השקל. לדעתנו, התפתחות גורמים אלו תהיה בעוצמה מספקת בכדי להוביל בסופו של דבר להפחתת ריבית נוספת, ואנו מוסיפים להעריך כי הריבית תגיע לסביבה אפסית שלילית במהלך החודשים הקרובים.

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI  בית השקעות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x