יו"ר ועדת הפנים דוד אמסלם דורש שחוק העברת תשלומים מהמדינה לרשויות מקומיות, שעוכב 20 שנה, ייכנס לתוקפו ביוני הקרוב

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/10/2015


חוק שחוקק לפני 20 שנה, האמור להסדיר העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות, ועד כה לא נכנס לתוקף, ייכנס לתוקף עד סוף חודש יוני. יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ דודי אמסלם לא קיבל את עמדת משרד האוצר שביקש לדחות את תחילת החוק עד ל2017. "אם הנושא לא חשוב, נוריד אותו מסדר היום, אבל אם הוא חשוב, בואו נקדם אותו. טענת האוצר שהנושא מורכב אינה משכנעת. הכל מורכב. כשאין תשובה לשאלה איך חוק לא מיושם 20 שנה, אומרים שזה מורכב. זה מגוחך. אפשר לסיים את כל ההתדיינות בשלושה חודשים. הזמן שנתנו לכם כולל חופשה ונרגילה".

מטרת החוק לקבוע מועדים ודרכים להעברת תשלומי ממשלה לרשויות המקומיות. היום המדינה מעבירה את התשלומים במועדים הנראים לה נוחים, מה שמקשה על הרשויות לתכנן וגם לשלם לספקים בזמן.

ח"כ יעל גרמן: "למה הרשות המקומית צריכה לסבול? כבר 20 שנה הרשויות מחכות לחוק הזה. האמירה של האוצר כאילו הדחיה היא על דעת השלטון המקומי – זו הסכמה בדיעבד במסגרת המו"מ בין האוצר לרשויות. אני לא יכולה להבין איך מישהו רוצה לדחות את החוק".

ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים: "יש ועדה. החשבת הכללית יושבת על המדוכה. לפעמים נאלצים לקזז חובות של רשויות. למשל, מענק איזון – מעכבים כי הרשות מעוקלת ואם נעביר את הכסף, הוא יעוקל. אנחנו לא נהיה מסוגלים לעמוד בבקרה על פעולות פיתוח".

כאמור, הוועדה לא קיבלה את עמדת האוצר והקציבה 9 חודשים להשלמת החוק וכניסתו לתוקף.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x