קרן קלע תחזיר 100% מכספי המשקיעים

ההצעה תוגש מחר בכנס משקיעים במלון מנדרין

 

 
אמיר ברמלי יור קבוצת רוביקוןאמיר ברמלי יור קבוצת רוביקון
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2015


אמיר ברמלי הגיש למפרק הזמני הצעת בזק להסדר שבו יקבלו המשקיעים 100% אחוז מכספם ובנוסף יוזרם סכום של 60 מיליון שקל לקופת החברה ע״י צד ג׳ ו 20 מליון ש״ח ע״י ברמלי עצמו.

המשקיעים יקבלו את מלוא כספם בחזרה.

מייסד קבוצת רוביקון, איש העסקים אמיר ברמלי, באמצעות בא כוחו עו״ד שאול קוטלר, הגיש הערב למפרק הזמני של רוביקון וקרן קלע, עו״ד ארז חבר, הצעה להסדר נושים שבמסגרתו ישולמו למשקיעי קלע ולנושי רוביקון 100% אחוז מכספם ובנוסף יוזרם סכום של 60 מיליון שקל ע״י קבוצת משקיעים בתמורה לחלק קטן מפרוטפוליו הנכסים של רוביקון.

ככל שתתקבל ההצעה ע״י המשקיעים יזרים ברמלי בעצמו 20 מליון ש״ח לקופת החברה . 

את קבוצת המשקיעים, אשר מוכנים להעביר סכום מיידי של 50 מיליון שקל לקופת רוביקון, מייצג עו״ד עמית לדרמן, שותף ממשרדו של ד״ר שלמה נס. 

ההצעה שגיבש ברמלי תוצג מחר בכנס משקיעים של קלע שיתקיים מחר במלון מנדרין בת״א

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x