אלוני חץ >> תשקיע 95 מיליון דולר ברכישת 55% בשני בניינים

 

 
אילוסטרציה בלבד אילוסטרציה בלבד
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2015

אלוני חץ חתמה על מסמך עקרונות בלתי מחייב עם Oxford Properties Group לרכישת 55% מהון המניות של שתי חברות אשר בבעלותן שני בנייני משרדים ב-CBD של בוסטון והנמצאות כיום בבעלות ושליטה מלאה של Oxford. 

תמורת המניות תשלם אלוני חץ ל- Oxford כ-95 מיליון דולר במועד סגירת העסקה. 

בבעלות החברות, בניין 125 Summer בעל שטח להשכרה בהיקף של 475 אלף רגל רבוע ובניין 745 Atlantic שהינו בעל שטח להשכרה בהיקף של 175 אלף רגל רבוע.

שיעור התפוסה הממוצע בנכסים הינו 84%.

ה- NOI  השנתי הנוכחי הוא 18 מיליון דולר.

שווי הבניינים שמחזיקות החברות הינו 393 מיליון דולר ובניכוי ההלוואות הבנקאיות הקיימות בסך כ- 220 מיליון דולר, ההון העצמי הינו בסך של כ- 173 מיליון דולר ואלוני חץ רוכשת 55% מהחברות.  

כמו כן הוסכם כי החלטות מהותיות בכל חברת נכס תתקבלנה במשותף וכי Oxford תתקשר בהסכם לניהול הנכסים בתנאי שוק כמקובל בעסקאות דומות בבוסטון.

בכוונת הצדדים לחתום על הסכמים מחייבים ולהשלים את סגירת העסקה (closing) עד לתום שנת 2015, בכפוף להשלמת בדיקות נאותות ולהתקיימות תנאים מתלים ביניהם קבלת הסכמות של הבנקים המלווים.

בכוונת אלוני חץ לממן את השקעתה הצפויה בחברות ממקורותיה העצמיים.

Oxford הינה זרוע הנדל"ן של קרן הפנסיה של עובדי אונטריו קנדה (OMERS), בבעלותה של Oxford יותר מ-170 בניינים בשטח השכרה של 57 מיליון רגל רבוע (כ-5 מיליון מ"ר) בשווי של כ-30 מיליארד דולר בקנדה, ארה"ב ואירופה.

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "לאחר לימוד מקיף ויסודי החלטנו לפני מספר חודשים לנסות ולאתר השקעה בשוק המשרדים של בוסטון. בוסטון הינה עיר צומחת אשר מהווה מרכז אקדמי מוביל בארה"ב, ומתקיים בה תהליך נרחב של התחדשות אורבנית. שוק המשרדים של בוסטון מוערך בכ- 15 מיליון מ"ר והינו החמישי בגודלו בארה"ב. 

בשבועות האחרונים נקרתה בדרכנו הזדמנות לבצע דריסת רגל ראשונית עם שותף מעולה. ל- Oxford פורטפוליו נכסים בהיקף של מיליארדי דולר הפרוש בארה"ב, קנדה ואירופה, מתוכו כ- 10% בבוסטון.  Oxford הינה גורם מוביל בשוק הנדל"ן של בוסטון, במשרד המקומי מועסק על ידה צוות ניהולי ומקצועי המונה כ- 60 אנשים. Oxford ידועה כשחקן "טווח ארוך" אשר חובר לשותפים איכותיים בכל טריטוריה בה הוא פועל. 

שני הבניינים הנרכשים נמצאים בCBD  של בוסטון, סמוך לתחנת הרכבת והמטרו הראשית של העיר. שני הבניינים נבנו בתחילת שנות ה-90 כאשר ב- 745 Atlantic בוצע שיפוץ נרחב בשנה שעברה ו- 90% ממנו מושכר ל- We Work. 125 Summer הינו בניין המושכר למגוון שוכרים מתחומים שונים וישנה תוכנית לשיפוצו באופן משמעותי אשר יעמידו בסטנדרט גבוה. להערכתנו לאחר השיפוץ יושכר הבניין במלואו וגם חידושי החוזים העתידיים יהיו במחירי שכ"ד תואמים.

בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את השקעתנו בשוק המשרדים בבוסטון.

אודות קבוצת אלוני חץ

אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בחמישה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב, שוויץ, קנדה ובריטניה. אחזקותיה העיקריות של החברה הינן: 

בישראל מחזיקה הקבוצה ב- 59% אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל
וב-72% באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.
 
בארה"ב מחזיקה הקבוצה ב- 44% מ- Carr , חברה פרטית העוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון .DC 

בשוויץ מחזיקה הקבוצה ב-12.2% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP. 

בקנדה מחזיקה הקבוצה ב-6.2  % ב- First Capital Reality Inc. 

בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital (25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השלישייה ) ובחברות הניהול שלהן

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x