איכות השלטון בפנייה לרשות המיסים בקריאה להשבה מידית של מס יתר שנגבה ושינוי מדיניות רשות המיסים בהתאם לדוח מבקר המדינה

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/11/2015


בעקבות ממצאי דו"ח מבקר המדינה אשר פורסמו פנתה התנועה לאיכות השלטון לרשות המיסים בקריאה להשבת מס היתר שנגבה, ולשינוי מדיניות מיידי כך שמערכת המס תשיב באופן אוטומטי מס עודף. מתוך פניית התנועה: "ניצול חוסר הבקיאות של הציבור בכללי המס, וניצול האדישות הטבעית של האזרח הטרוד בחיי היום יום, פסולים הם מעיקרם ויש לעוקרם מן השורש."

תשלום מס הינו חובתו של האזרח במדינה הדמוקרטית, וגביית המס חיונית והכרחית על מנת לאפשר את תקציב המדינה ואת הוצאות הממשלה השונות. עם זאת, על רשות המיסים מוטלת חובה מקבילה לגבות אך ורק מס אמת מהנישומים, ולא חלילה לגבות מס יתר, ולהותירו בידי הרשות. 

מדוח מבקר המדינה שפורסם אתמול עולה כי רשות המיסים גבתה מס יתר בהיקף של מיליארדי שקלים בשנים האחרונות, ואף לא יזמה להחזיר סכומים אלו לאזרחים או להודיע להם על גביית היתר. כמו כן, הרשות גבתה מס ביתר בהיקף כספי המוערך לאורך השנים בכמה מאות מיליוני ש"ח מציבור השכירים אשר עבדו אצל יותר ממעסיק אחד ולא ערכו תיאום מס. בשנת 2012 לבדה עמד סכום זה על כ-74 מיליון ש"ח.

גביית מס היתר על ידי רשות המיסים, והיעדר נקיטת אמצעים להשבתו, מהווה פגיעה חמורה באמון הציבור ובחובות ההגינות של הרשות. התנועה קוראת לנקיטת פעולות מיידיות להשבת מס יתר נגבה, ולשינוי מדיניות מיידי כך שמערכת המס תשיב באופן אוטומטי מס עודף. ניצול חוסר הבקיאות של הציבור בכללי המס, וניצול האדישות הטבעית של האזרח הטרוד בחיי היום יום, פסולים הם מעיקרם ויש לעוקרם מן השורש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x