ההשקעות הישרות של תושבי חוץ הגיעו ל-370 מיליון שקל

רוב ההשקעות בתחום הטכנולוגי והתקשורת

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2015

תושבי חוץ –  המשך השקעות תושבי חוץ באג"ח ממשלתיות ומק"ם 

ההשקעות הפיננסיות בישראל:

אגרות חוב ומק"ם הנסחרים בת"א – בחודש ספטמבר השקיעו תושבי חוץ נטו כ-350 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות ובמק"מ: השקעות של כ-280 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות, בעיקר באג"ח שקליות לטווח בינוני קצר, זאת בהמשך להשקעה נטו בסך 200 מיליוני דולרים באוגוסט. במקביל, נרשמו השקעות של תושבי חוץ בהיקף של כ-60 מיליוני דולרים במק"ם, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. 

השקעות במניות ישראליות – בחודש ספטמבר השקיעו תושבי חוץ נטו כ-130 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל ואילו פעילותם בבורסה לני"ע בתל-אביב הייתה מאוזנת. 

ההשקעות הישירות בישראל: ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש ספטמבר בכ-370 מיליוני דולרים. הפעילות התרכזה בענפי המידע והתקשורת והטכנולוגיה העילית.

תושבי ישראל – מימושים נטו במניות זרות בעיקר על ידי המשקיעים המוסדיים 

ההשקעות הפיננסיות בחו"ל:

בחודש ספטמבר, תושבי ישראל מימשו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-720 מיליוני דולרים זאת בניגוד להשקעות נטו בהיקף חודשי ממוצע של כמיליארד דולרים מתחילת שנת 2015.

מניות – המימושים נטו במניות זרות בחו"ל בחודש ספטמבר הסתכמו בכ-570 מיליוני דולרים: המשקיעים המוסדיים ובעיקר חברות הביטוח משתתפות ברווחים, מימשו נטו כ-400 מיליוני דולרים, המגזר העסקי מימש נטו כ-150 מיליוני דולרים ומשקי הבית מימשו נטו כ-20 מיליונים.

אג"ח – בחודש ספטמבר מימשו תושבי ישראל נטו אג"ח זרות בהיקף של כ-150 מיליוני דולרים: מימושים נטו בהיקף כולל של כ-200 מיליוני דולרים על ידי משקי בית והמגזר העסקי, ומנגד השקעות נטו בהיקף של כ- 50 מיליונים ע"י המשקיעים המוסדיים.

ההשקעות הישירות בחו"ל: בחודש ספטמבר מימשו תושבי ישראל נטו השקעות ישירות בחו"ל בהיקף של כ-10 מיליוני דולרים. עיקר המימושים התבצעו ע"י חברות בענף הפעילות הפיננסית והביטוח. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x