בלעדי ל-FUNDER >> ראש עיריית לונדון מגיע לפתיחת המסחר בבורסה

 

 
 

יניב פרידמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/11/2015

ראש עיריית לונדון הגיע הבוקר לפתוח את המסחר בבורסת תל-אביב. ראש העיר הביע עניין רב בישראל, הגעתי כדי לראות את הדברים הנפלאים שמתרחשים כאן בישראל, יש יותר חברות ישראליות שרשומות למסחר בלונדון, מאשר כל מדינה אחרת. באנו ליצור סינרגיה, ליצור שיתופי פעולה, טכנולוגיה להתעניין ולעניין אתכם במה שקורה בלונדון.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x