איסור הוטל על מורי דרך להיכנס ליריחו מחשש לאירוע ביטחוני

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/11/2015

יו"ר אגודת מורי הדרך, בני כפיר, בירך על החלטת צה"ל לאסור על מורי דרך יהודים ישראלים להיכנס ליריחו. "ברור שהיינו מעדיפים שמורי הדרך יוכלו לעשות את עבודתם גם באתרי הד והמורשת המצויים בשטחי הרשות הפלסטינית", אמר כפיר, "אבל כל עוד גורמי הביטחון אינם נוטלים אחריות על שלומם של מורי הדרך ושאר עובדי התיירות הנכנסים לשטחי הרשות הפלסטינית, אין כל סיבה שיעשו כן". 

כבר לפני שישה שבועות פרסמה אגודת מורי הדרך לחבריה, וכן לכלל מורי הדרך, קריאה להימנע מכניסה לשטחי הרשות הפלסטינית בכלל ולבית לחם בפרט. זאת, לאחר שהתברר כי בבקשת היתר הכניסה לשטחים אלה שאותם על המדריך למלא (אם ברצונו להיכנס לתחומיהם) נכלל סעיף ובו מתנערת המדינה מכל אחריות ביטחונית או אחרת לגורלו של מדריך שיאונה לו רע במהלך שהייתו שם. 

מורי דרך רבים מתמודדים עם בקשות להדריך בשטחי הרשות הפלסטינית (בעיקר בבית לחם וביריחו), בעיקר משום שקיים שם אתרי דת ומסורת שהם חלק מתוכניות טיול של תיירים רבים. במקרים אחרים, הם נדרשים ללוות את קבוצותיהם אל שטחים אלה גם אם אינם מדריכים שם בפועל. ואולם, בשל פגיעות וחטיפות שכוונו כלפי ישראלים שחצו את הקווים, מאז אוקטובר 2000 אסורה לישראלים הכניסה לשטחי A לפי צו אלוף פיקוד מרכז. במרבית הכבישים בגדה המערבית מוצבים שלטים המזהירים ישראלים מפני כניסה לשטחים אלה (בפועל, צה"ל אוכף את האיסור על יהודים ישראלים בלבד, ולא על ערבים ישראלים). ישראלים המבקשים בכל זאת להיכנס לאזורים אלה כדי למלא את תפקידם (כולל מורי דרך) חייבים בקבלת היתר מיוחד, המצריך מילוי טופס בקשה. 

בחודש אוגוסט השנה פרסם צה"ל ריענון לנוסח הבקשה לקבלת היתר כניסה לשטחי הרשות הפלסטינית. בנוסף לאזהרה הכלולה בו מפני פגיעה פיסית ואחרת בשל "אירועי לחימה שונים" ולהתחייבות הנדרשת מכל מורה דרך לתאם את כניסתו מול גורמי הביטחון, נכלל במסמך גם סעיף ובו התנערות מכל אחריות לגורל מגיש הבקשה – גם אם עמד בתנאי הזהירות שמכתיב צה"ל.  נוכח הודע זו, פרסם כפיר קריאה מפורשת למורי הדרך הישראלים להימנע מכניסה לבית לחם, ליריחו או לכל אזור אחר בשטחי הרשות הפלסטינית. 

"צריך לזכור שמורה הדרך צריך להתפרנס, וכאיש מקצוע הוא משרת את ענייני הקבוצה שאותה הוא מדריך", הוסיף כפיר, "אם לא יעשה כן, לא ישכרו את שירותיו והוא יהיה מובטל מעבודה. כך שהוא לא נכנס לשטחי A מרצונו או כדי למלא צרכים אישיים שלו, אלא לעומת זאת, אם הוא נענה דרישות הקבוצה ונכנס עמה לבית לחם וליריחו, מודיעה לו מדינת ישראל שהיא לא מוכנה לתת לו גיבוי או סיוע. יש כאן הצהרה ברורה על הפקרת אנשים שנכנסים לשטחי הרשות הפלסטינית בסמכות וברשות וכחלק מעבודתם. אגודת מורי הדרך מבקשת לקדם את פרנסת העוסקים במקצוע הזה, אבל שלומם האישי חשוב יותר". 

כפיר סיכם באומרו: "ההחלטה לאסור על כניסת מורי דרך ונהגים ליריחו מוצדקת לחלוטין. לטעמי, לפחות, צריך לאסור גם על כניסתם לבית לחם. אין טעם בהקטנת סיכון במקום אחד ובהשארתו במקום אחר". 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x