"החרם האירופאי של מוצרי החקלאות מההתנחלויות עלול ליצור מצב מידי של חרם על כלל המוצרים החקלאיים במדינה"

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/11/2015

תנועת המושבים מזהירה כי ההשלכות עשויות להיות מיידות על כלל החקלאים המייצאים לחו"ל ובכל הענפים החקלאיים

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "החקלאות הישראלית נמצאת כיום במשבר ופרנסה של חקלאים רבים תלויה בייצוא לחו"ל","דווקא עכשיו, כשהחקלאות נמצאת במשבר, אני מצפה שהמדינה תתמוך בנושאי יצוא, קידום מכירות, שינוע ושער מטבע"  

תנועת המושבים מזהירה כיום כי החרם האירופאי של מוצרי חקלאות מההתנחלויות עשוי להגיע לחרם כולל של מוצרים חקלאיים במדינה. שכן האירופאים לא מבחינים בין מוצרים מההתנחלויות לבין מוצרים חקלאיים בכל המדינה ועלול להיווצר מצב שבו יהיה חרם כולל על כלל המוצרים החקלאיים במדינה והייצוא החקלאי לאירופה עלול להיפגע.

תנועת המושבים מזהירה כי ההשלכות עשויות להיות מיידות על כלל החקלאים המייצאים לחו"ל ובכל הענפים החקלאיים – פירות, ירקות, פרחים, מטעים ועוד. 

בשעות האחרונות פנה מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר החקלאות , אורי אריאל ולסגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי להתריע בפניהם על חשיבות וחומרת המצב. 

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור אומר: "על ממשלת ישראל למנוע את החרם האירופאי של מוצרי החקלאות מההתנחלויות לאלתר. עלול להיווצר מצב מידי של חרם חקלאי על כלל המוצרים החקלאיים במדינה ובכך לפגוע קשות בייצוא החקלאי לאירופה. החקלאות הישראלית נמצאת כיום במשבר ופרנסה של חקלאים רבים תלויה בייצוא לחו"ל. חרם כזה על מוצרים חקלאיים עשוי להוביל לסגירה של משקים חקלאיים". 

צור מדגיש ואומר: "דווקא עכשיו, כשהחקלאות נמצאת במשבר, אני מצפה שהמדינה תתמוך בנושאי יצוא, קידום מכירות, שינוע ושער מטבע  בנוסף לתמיכה בהשקעות ובהעסקת עובדים זרים וזאת בכדי לחזק את החקלאות ולהציל פרנסה של חקלאים רבים, רובם ככולם מהפריפריה". 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x