בלעדי לפאנדר>>סיכום תשואות ונכסים גמל מיטב דש 

 

 
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2015

מספר בגמלנט

שם קופה

סוג קופה

היקף נכסים אלפי ₪

אוקטובר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

1245

מיטב דש גמל מסלול חכם עד 40

גמל

      17,102

6.17%

4.32%

4.30%

31.75%

877

מיטב דש גמל מסלול מנייתי

גמל

    275,660

6.20%

5.01%

5.63%

35.55%

883

מיטב דש השתלמות מסלול מנייתי

השתלמות

    405,221

6.33%

4.72%

5.33%

34.74%

600

מיטב דש גמל מסלול חכם בין 40 ל-50

גמל

    532,050

3.09%

3.67%

3.39%

27.74%

643

מיטב דש השתלמות מסלול חכם עד 3 שנות ותק

השתלמות

    546,326

3.19%

3.37%

3.13%

24.28%

874

מיטב דש גמל מסלול כללי

גמל

  5,397,789

2.54%

2.76%

2.54%

21.35%

880

מיטב דש השתלמות מסלול כללי

השתלמות

  5,473,577

2.65%

2.75%

2.75%

21.64%

9491

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

פיצויים

      19,759

0.02%

*

*

*

767

מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה

גמל

      75,917

2.55%

1.70%

2.07%

18.99%

768

מיטב דש השתלמות מסלול שוהם כהלכה

השתלמות

      78,716

2.53%

1.72%

2.09%

18.65%

886

מיטב דש פיצויים מסלול כללי

פיצויים

  1,199,391

2.40%

3.20%

2.96%

22.36%

769

מיטב דש שוהם פיצויים כהלכה

פיצויים

      18,249

2.44%

1.47%

1.60%

17.41%

923

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

גמל

      27,107

2.49%

2.85%

2.70%

21.66%

554

מיטב דש השתלמות מסלול חכם 3 עד 6 שנות וותק

השתלמות

  9,626,211

2.34%

2.50%

2.20%

21.63%

328

נייר חדרה

גמל

      83,066

2.45%

2.66%

2.37%

20.29%

289

ק. השתלמות לעובדי ב. ישראל

השתלמות

    184,484

2.44%

2.39%

2.03%

19.82%

103

מיטב דש גמל מסלול חכם בין 50 ל-60

גמל

  5,355,883

2.38%

3.09%

2.74%

21.53%

510

יובלים הבראה

גמל

              2

-1.86%

5.10%

3.07%

-42.27%

586

יובלים חופשה

גמל

            32

-0.11%

0.51%

0.47%

2.39%

1276

מיטב דש סלע מרכזית לפיצויים

פיצויים

      43,209

1.09%

1.36%

0.98%

11.71%

551

מיטב דש גמל מסלול חכם 60+

גמל

  2,917,115

1.43%

1.83%

1.33%

14.84%

1353

מיטב דש השתלמות מסלול חכם מעל 6 שנות וותק

השתלמות

  2,473,517

1.47%

1.83%

1.41%

13.65%

601

יובלים מחלה

גמל

        4,525

1.03%

1.42%

1.20%

11.78%

8885

מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

השתלמות

      37,007

1.91%

-1.80%

*

*

1240

מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

השתלמות

    634,664

0.68%

1.31%

0.76%

12.62%

223

מיטב דש גמל מסלול אג"ח ללא מניות

גמל

  1,061,990

0.73%

1.55%

0.94%

12.72%

1107

מיטב דש פיצויים מסלול אג"ח

פיצויים

      85,224

0.85%

0.79%

-0.33%

9.59%

948

מיטב דש גמל מסלול טווח קצר

גמל

      77,967

0.00%

0.17%

0.18%

3.00%

1370

מיטב דש השתלמות מסלול טווח קצר

השתלמות

      57,851

0.01%

0.16%

0.17%

2.35%

1372

מיטב פיצויים כספית

פיצויים

        2,929

-0.01%

0.10%

0.13%

2.28%

875

מיטב דש גמל מסלול מדד

גמל

    282,713

0.95%

1.31%

-0.07%

10.80%

881

מיטב דש השתלמות מסלול מדד

השתלמות

    302,631

0.92%

1.30%

-0.01%

10.44%

876

מיטב דש גמל מסלול שקלי

גמל

    166,576

0.69%

2.27%

1.93%

14.66%

882

מיטב דש השתלמות מסלול שקלי

השתלמות

    182,373

0.65%

2.21%

1.88%

14.79%

1528

מיטב דש פיצויים מסלול שקלי

פיצויים

      14,262

0.68%

2.28%

1.88%

14.82%

1386

מיטב דש גמל מסלול אג"ח ממשלתי

גמל

    119,963

0.66%

1.49%

0.74%

9.91%

1387

מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי

השתלמות

    198,551

0.64%

1.47%

0.71%

9.71%

2051

מיטב דש גמל מסלול חו"ל

גמל

      17,840

1.98%

-0.76%

2.72%

9.16%

2055

מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל

השתלמות

      22,523

2.05%

-0.67%

2.48%

8.67%

*

אין נתון לתקופה

 

 

 

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x