במהלך השבוע יחלו את פעילותן 3 ועדות ערר חדשות במחוז מרכז, מחוז תל אביב ומחוז דרום

המהלך נועד לקצר את הבירוקרטיה

 

 
משה כחלון שר האוצר משה כחלון שר האוצר
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2015

שר האוצר, משה כחלון: "הקמת הועדות הנוספת תהווה נדבך נוסף במאבק לפתרון משבר הדיור.  ההחלטה על הקמת הוועדות התגבשה לאחר שזיהינו את וועדות הערר כצוואר בקבוק וכגרום מעכב בהליך האישור. הוועדות החדשות שיוקמו יקצצו באופן משמעותי הבירוקרטיה ויסייעו בהזרמת כמות משמעותית של יחידות דיור לשוק."

לפני כחודשיים החליט שר האוצר, משה כחלון, על הקמת שלוש ועדות ערר חדשות במחוז מרכז, מחוז תל אביב ומחוז דרום, נוכח צווארי בקבוק משמעותיים בוועדות הערר הקיימות, אשר מנעו את מימוש הקמתן של מאות יחידות דיור. 

ביום ד' האחרון (ה-11.11), השלימו שר האוצר, משה כחלון ושרת המשפטים, אילת שקד את הקמת הוועדות בכך שמינו את מ"מ יושבי הראש בפועל. תחילת פעילותן של הוועדות עתידה להביא לקיצור הטיפול בתיקים בחצי שנה לפחות, ולשחרור של מאות יחידות דיור לשוק.

הוחלט על מינוי עו"ד בני זלמנוביץ למ"מ יו"ר ועדת ערר לפיצויים והשבחה במחוז תל אביב ומחוז דרום, עו"ד תמר עיני מונתה למ"מ יו"ר ועדת הערר לרישוי במחוז תל אביב, ועו"ד יריב אבן חיים מונה ליו"ר ועדת ערר לפיצויים השבחה ורישוי שהוקמה במחוז מרכז.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x