החלו דיוני התקציב במליאה

נושאים עיקריים על מס הכנסה, מתווה הגז, דיור

 

 
חכ משה גפניחכ משה גפני
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/11/2015

מליאת הכנסת החלה לקיים דיון משולב בחוקי התקציב. מדובר בארבעה חוקים שונים: 

הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית)

הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית)

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע רפורמות מבניות בין היתר בתחומים הבאים – דיור, שירותי ביוב, חקלאות, גז טבעי וכיוצא באלה.

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית)

מוצע לקבוע שורה של תיקונים בחוקים שונים בהתאם ליעדי התקציב של השנים 2015 ו-2016, בין היתר לקבוע הוראות לעניין מיסוי רווחים ממשאבי טבע וכן לתקן את פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק הבלו על הדלק, חוק מס ערך מוסף, פקודת המכס, חוק מס קנייה (טובין ושירותים) וחוק הביטוח הלאומי.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 207), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית). מוצע להוסיף פרק חדש בפקודת מס הכנסה שיסדיר את החתימה על הסכמים בינלאומיים שלפיהם תתאפשר העברת מידע בין רשות המסים בישראל לרשויות מס זרות וזאת ביחס למי שנחשבים כתושבי חוץ לפי אותם הסכמים. מדובר הן בהעברת מידע אוטומטית והן בהעברת מידע פרטנית. בהצעה נקבעו סייגים להעברת המידע כגון הדרישה שהמידע דרוש למדינה הזרה, ואם מדובר בבקשת מידע פרטנית, על מנהל רשות המסים להשתכנע שהמידע דרוש למדינה הזרה. כן הוספה חובה, במקרה של בקשת מידע פרטנית, ליידע תושב ישראל בדברה ולתת לו שהות של 14 ימים בטרם יועבר המידע, והכל אם רשות המס של המדינה הזרה לא ביקשה שלא ליידע את תושב ישראל בדבר הבקשה. סייגים נוספים לסעיף העברת המידע כוללים מקרים בהם העברת המידע עלולה לפגוע בביטחון המדינה, בשלום הציבור ובביטחונו, בחקירה תלויה ועומדת, בתקנת הציבור או בעניין חיוני אחר. כן, רשאי המנהל לסרב לבקשה להעביר מידע אם רשות המס של המדינה הזרה נמנעה, בלא הצדק סביר להעברת מידע לפי הסכם למנהל, או שלא קיימה תנאי אחר בהסכם.
 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני הציג בפירוט את חוק התקציב ואמר : "אני רוצה לשבח את חברי הוועדה מהקואליציה ומהאופוזיציה, שלמרות העומס הגדול שהוטל על הוועדה, נכחו בכל הדיונים, תרמו מידיעותיהם וביחד ביצענו שינויים רבים המיטיבים לדעתנו עם הציבור לשנות הכספים 2015- 2016.

רוב הדיונים הם דיונים מקצועיים והיה שיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה. הלוואי שבכנסת הקודמת כשאני הייתי באופוזיציה יכולתי להגיד את זה אבל לא קיבלתי קמצוץ. למדתי לקח מהכנסת ה18 כשהייתי יו"ר."

גפני התייחס לתקציב הביטחון ואמר: "הייתה בעיה אמיתי  עם תקציב הביטחון. מדינת ישראל היא מדינה מאוימת שתקציב הביטחון הוא חלק מרכזי בתקציב שלה. השנה זה הגיע לשיא כשהוועדה המשותפת הצביעה נגד תקציב הביטחון ואמרה שזה תקציב לא ראלי. אני הייתי בדילמה קשה, אני לא רציתי להיות הגוי של שבת. ישב הקבינט במוצ"ש והגיע להסכמה, זה מבחינתי הרע במיעוטו."

כמו כן, התייחס גפני למתווה ששינסקי ואמר: "לפי המוצע, בנוסף לתמלוגים ולמס החברות הקיימים כיום, ישלם בעל זכות לניצול משאב טבע היטל רווחי יתר על רווחים הנובעים מהפקת משאבי הטבע. ההיטל ישקף את בעלות הציבור על המחצבים שמהווים את הבסיס לרווח של בעל הזכות. המס שיוטל על הרווחים כאמור יהיה בשתי מדרגות – 25% ו-42%, בהתאם לתשואה. ההיטל ייגבה על בסיס שנתי, ובשנים שבהם המס יהיה שלילי ניתן יהיה להעביר את הסכום לשנה העוקבת."
 
לאחר מיכן הציגו יושבי ראש הוועדות השונות את חלקי התקציב שהוכן בוועדות שלהם.

יו"ר ועדת העבודה והרווחה  ח"כ אלי אלאלוף אמר: חוק המזון הוא חוק כבד שאמור לעשות הרבה רפורמות החל מתשעים יום לאחר אישור החוק ועד לשש שנים מתחילת יישום החוק. חיפשנו כל הזמן את בריאות הציבור מצד אחד ומצד שני את הורדת המחירים. בשנים האחרונות הייתה קיימת מאפייה של יבואנים, רווחים עצומים של מאות מיליארדי שקלים נעשו על גבם של האזרחים ונהנו מהם מעט מאוד יבואנים. הוזלת המחירים תתאפשר בזכות זה שהבירוקרטיה השתנתה וגם כי היא תאפשר לעבוד יבואנים להיכנס למערכת ותגביר את התחרות.
 
בשעה זו, החלה האופוזיציה לנמק את ההסתייגויות שלה. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x