או אר טי טכנולוגיות מציגה רווח נקי של 20 מיליון שקל הרבעון

החברה נמצאת במגמת תנופה וצמיחה

 

 
אלכס מילנר מנכל החברה אלכס מילנר מנכל החברה
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2015

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלו בכ- 18.7% לכ-253 מיליון שקל; הרווח הנקי עלה בכ-61% לכ-20 מיליון שקל

 הכנסות החברה ברבעון השלישי גדלו בכ- 22% לכ-89 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון טיפס לכ-8.2 מיליון שקל

אלכס מילנר, מנכ"ל החברה: " או.אר.טי ממשיכה להציג גידול עקבי בפעילות החברה  כתוצאה מעלייה במכירות וחדירה לשווקים חדשים"

חברת או.אר.טי טכנולוגיות, מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2015. 

אלכס מילנר, מנכ"ל החברה מסר: "או.אר.טי ממשיכה להציג גידול עקבי בפעילות החברה  כתוצאה מעלייה במכירות וחדירה לשווקים חדשים. אנו ממשיכים להשקיע בשווקים נוספים בהם אנו פועלים, וזאת לצורך הגדלת תזרים המזומנים של החברה ולהמשך חיזוק בסיס הונה".

באוקטובר 2015 הודיעה או.אר.טי כי תמכור, יחד עם קבוצת דלק, 20% ממניות חברת הבת אורפק לחברה זרה שהיא אחת מהמובילות בתחומה, בתמורה לכ-20 מיליון העסקה צפויה להסגר במהלך חודש דצמבר 2015 והיא תניב לאו.אר.טי תזרים חופשי בסך 34 מיליון שקל. 
הרכישה מהווה חיזוק של היכולות הטכניות של חברת אורפק.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עלו בכ-18.7% לכ-253 מיליון שקל, לעומת כ- 213 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר כתוצאה מהמשך חדירה לשווקים חדשים.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים עלה בכ-19.5% לכ-103.4 מיליון שקל, לעומת כ- 86.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות ומהמשך חדירה לשווקים חדשים.
שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ- 41%, ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי עלה בכ-47.6% בתשעת החודשים הראשונים לכ-29.5 מיליון שקל, לעומת כ-20 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי גדל בתשעת החודשים הראשונים בכ-61.6% והסתכם בכ-20 מיליון שקל (כ-10.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-12.4 מיליון שקל (כ- 5.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד

תוצאות רבעון שלישי 2015

ההכנסות ברבעון השלישי של 2015 עלו לכ-89 מיליון שקל, גידול של 22.2% בהשוואה לכ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר כתוצאה מהמשך חדירה לשווקים חדשים.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי גדל בכ-20.4% לכ-36.5 מיליון שקל, לעומת כ- 30.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-41% בדומה  לרבעון המקביל ב-2014.

הרווח התפעולי הרבעוני טיפס בכ-44.6% והסתכם בכ-11.2 מיליון שקל, לעומת כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח הנקי גדל ברבעון השלישי בכ-49% והסתכם בכ-8.2 מיליון שקל (כ-3.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-5.5 מיליון שקל (כ-2.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-101.7 מיליון שקל בתום תשעת החודשים הראשונים, והונה הכולל של החברה עמד באותו מועד על כ-393.4 מיליון שקל, והיווה כ-25.8% מסך המאזן. בקופתה של החברה מזומנים שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך כולל של כ-61.7 מיליון שקל. 

או.אר.טי טכנולוגיות, המנוהלת על ידי אלכס מילנר, פועלת באמצעות שתי חברות בנות, אורפק מערכות וטרנסוויי. אורפק מערכות (76%) מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות מתוחכמות לניהול תדלוק וניהול תחנות דלק ומובילה בתחום של מערכות לתדלוק אוטומטי הידועות, בין היתר, בשם "דלקן" בישראל. חברת טרנסוויי (100%) פועלת בתחום של אמצעי תשלום מתוחכמים לתחבורה ציבורית. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x