קרנית פלוג >> הצמיחה העולמית היא איטית אבל לא תביא למיתון

שיעורי האבטלה הנמוכים מחזקים את הצמיחה האיטית | לאור פתיחת שוק האשראי החוץ בנקאי עולה הצורך בחינוך פיננסי לציבור

 

 
קרנית פלוג נגידת בנק ישראלקרנית פלוג נגידת בנק ישראל
 

יניב פרידמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/11/2015

נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג נשאה דברים ביום חמישי במכללת רופין.

לדבריה, למרות נתוני צמיחה איטית בשווקים בינלאומיים, דבר שמשפיע על היצוא הישראלי, הסבירות למיתון עולמי יחסית נמוכה בגלל העובדה ששיעורי האבטלה נמוכים, והולכים ויורדים הן במשקים המתפתחים והן במשקים המפותחים.
 
בישראל, שיעור האבטלה עומד על פחות  מ-5%, זהו שיעור נמוך יחסית, זה נובע מהגידול בשילוב של אוכלוסיות ערבים וחרדים בשוק העבודה. אוכלוסיות אלו משתלבות בעיקר בענפי השירותים. לדבריה, למרות זאת עדיין פריון העבודה של אוכלוסיות אלה, יחסית נמוך בגלל פערי השכלה ויכולות שמתאימות לשוק.

בהתייחס לשכר, ציינה הנגידה כי השכר הראלי בממוצע גדל בין 2%-3% בשנה האחרונה, בעוד המחירים במשק ירדו ב-0.7%. הסיבה לירידה במחירים מגיעה משתי סיבות - הסיבה הראשונה ירידה במחירי דלקים וסחורות, הסיבה השניה התערבות ממשלתית כמו ביטול אגרת טליוזיה, ירידה במחירי החשמל והמים, והפחתת המע"מ.

לעומת זאת, מחירי הנדל"ן עלו ב-7 השנים האחרונות בעיקר לאור תגובה איטית לבעיה בצד ההיצע, כמו גם סחבת בירוקרטית שגורמת לכך שלוקח 13 שנה בממוצע מהרגע שבו יזם רוצה לבנות בניין עד לרגע שהוא עומד. בחודשים האחורנים יש  הקלה במתן היתרי בנייה במקומות בהם יש למלא את ההיצע. במידה והמגמה הזאת תימשך הדבר יביא לירידה במחירי הדיור.

בהתייחס לתקציב המדינה, ציינה פלוג כי הבעיה בתקציב המדינה בשנים האחרונות שתקציב הבטחון חורג בכ-17% מהתקציב המאושר. גם התקציב שאושר אתמול מותיר את הבעיה הזו. למרות שתקציב הביטחון הנוכחי מבוסס על עקרונות ועדות לוקר עדין יש אפשרות שיצטרכו לעשות התאמות מה שפוגע במשרדים חברתיים כמו חינוך, בריאות, רווחה.

בנוגע לתחרות על הבנקים, טענה פלוג כי הפיקוח על הבנקים כיום הוא הדוק מאוד, לעומת גופי אשראי חוץ בנקאי שעושים קמפיינים ללקיחת הלוואות חוץ בנקאיות שהפיקוח עליהם פחות הדוק. התמונה הזאת הולכת להשתנות במידה וייושמו המלצות הועדה לפיקוח האשראי שמסקנותיה יוצגו בחודשים הקרובים. 
חלק עיקרי ממסקנות הוועדה הוא הצורך בחינוך פיננסי נכון, כדי להימנע מלקיחת הלוואה בריבית גבוהה או כשתוואי הריבית עול, ולהיאלץ להידרש למחזור חוב. הציבור צריך לעשות שיקול מושכל של ההכנסות מול הוצאות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x