מדינת ישראל מגבירה את יכולת האכיפה כלפי מעלימי מס

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/11/2015

מליאת הכנסת אישרה אתמול (ד') בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק אשר תגביר את יכולת האכיפה של מדינת ישראל כלפי מעלימי מס. החוק מאפשר למנהל רשות המסים להעביר מידע למדינות זרות בהתאם להסכם בינלאומי, לצורך אכיפת חוקי המס שלהן. 

החוק מקדם את הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנה המולטילטרלית לסיוע מינהלי בענייני מס ולחילופי מידע, המהווה כלי להתמודדות בהתחמקות מתשלום מס. לאמנה הצטרפו כבר 90 מדינות, בהן כל חברות ה- OECD  למעט ישראל.

החוק מתיר להעביר נתונים בתנאי שרשות המס במדינה הזרה מתחייבת לשמירה על סודיות המידע ואבטחתו. המידע מותר לשימוש לצורך אכיפת מס בלבד, ואסור להעבירו למדינה אחרת. בנוסף, נקבע כי במקרים בהם קיימת סכנה של פגיעה בביטחון המדינה, או בשלום הציבור, ישראל לא תעביר מידע לרשות הזרה. החוק מתיר גם שלא להעביר מידע למדינה שלא עומדת בסיכומים הבין לאומיים. רשות המסים תעדכן תושב ישראלי אשר לגביו התקבלה בקשה, לפחות 14 יום לפני העברת המידע, אלא אם רשות המס הזרה ביקשה לשמור על סודיות.

הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, יואל נוה: "החוק יחזק את יכולת האכיפה של ישראל כלפי מעלימי מס מחוץ לגבולות המדינה, ויאפשר לה לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים עליהם התחייבה".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x