האם הסדר הקיבוצים היה ראוי? >> 2 מיליארד שקל מצויים כיום בידי הקיבוצים כעתודה להשקעה

 

 
אודי אורנשטיין מנכל הקיבוציםאודי אורנשטיין מנכל הקיבוצים
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/11/2015

משבר החובות שהעיק על ההתפתחות הכלכלית של הקיבוצים במשך למעלה משני עשורים הופך להיסטוריה. על פי הערכת איגוד התעשייה הקיבוצית מחזיקים כיום הקיבוצים למעלה מ-2 מיליארד שקל כעתודה להשקעה בהתרחבות עסקית בתחום הקיבוץ או במיזמים חיצוניים.
 
לדברי מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, המשבר שהיכה בקיבוצים בשנות השמונים גרם למחסור במזומנים, שהופנו בראש ובראשונה לקיום השוטף ולהחזר החוב והביא להתכנסות ומיעוט השקעות. סיום הסדרי החוב במרבית הקיבוצים בעשור הקודם, בעיקר לאחר מכירת תנובה והסדרת נושא הפנסיה אפשרו לקיבוצים לחזור לרוח היזמית שאפיינה אותם בעבר והדבר ניכר בהתרחבות הפעילות בעיקר בתחום הבינלאומי.
 
נתוני האיגוד מתפרסמים לקראת הכנס השנתי של התעשייה הקיבוצית שיערך ביום רביעי, 16 בדצמבר, במלון קיבוץ שפיים. הכנס יעסוק בתהליכים האסטרטגיים שעוברים על המפעלים והקיבוצים, פיתוח אשכולות אזוריים כמחולל צמיחה ואתגרי המחר. 
 
העשורים האחרונים התאפיינו במגמה של מכירת מפעלים קיבוציים או הכנסת שותפים חיצוניים. אם עד שנות השמונים הבעלות במפעל הקיבוצי היתה של הקיבוץ עצמו או שותפות בין 2-3 קיבוצים, כיום למעלה ממחצית המפעלים, כ-150 במספר, נמצאים בבעלות אחרת, שותפות עם קרנות או חברות אחרות או ציבוריים. כעת, בעקבות השיפור במצב הכלכלי, הופכים הקיבוצים מסטטוס של מוכרים לקונים ומחפשים מיזמים מעניינים בתחומי הטכנולוגיה המתקדמת ובעולם הסטרטאפים. 
 
לדברי אורנשטיין, תהליך ההתאוששות של הקיבוצים מלווה בשינויים מבניים, הפיכת הקיבוץ למודל של חברת אחזקות שכוללת את פעילויות התעשייה, החקלאות, התיירות ועסקים אחרים ותהליך אסטרטגי למציאת יעדים להשקעה. בפעילות האיגוד אנו רואים שאופי הפניות אלינו הוא כיום בעיקר בחיבור עם עסקים שיכולים להיות מקור לצמיחה עתידית. המגמה מאפיינת את כל הקיבוצים, אלו שנותרו שיתופיים, המתחדשים, גדולים וקטנים. להשקעות החדשות יש חשיבות עצומה בעיקר לקיבוצים שאין בהם עדיין תעשייה או כאלו שנשענים על מפעל מרכזי וחייבים לבנות לעצמם עוד עוגנים כלכליים.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x