הותמ"ל אישרה את תכנית השכונה החדשה בצפון אשקלון ובאור יהודה

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2015


שר האוצר, משה כחלון: "אנו ממשיכים במלוא התנופה להגדיל את היצע הדירות בישראל. תוכנית זו הינה מן הגדולות והחשובות שאישרנו אשר תביא בשורה ל- 14,000 משפחות אשר יוכלו לרכוש דירה חדשה במתחמי דיור מתקדמים" 

הוועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים לדיור בראשות ערן ניצן החליטה בישיבתה אתמול (ג') על אישור תכניות מפורטות ל-11,500 יח"ד, בשכונה חדשה בצפון אשקלון המהווה חלק מהרקמה העירונית של העיר וכן את תכנית 'פרדס בחסכון' באור יהודה במסגרתה יבנו 2,400.  אישור התכניות מהווה חלק מהמאמצים הממשלתיים הכוללים הננקטים בתחום הדיור, על מנת להגדיל את היצע הדיור המתוכנן ולסייע במימושו, זאת על מנת להביא לפתרון משבר הדיור.

תכנית הענק באשקלון מהווה חלק מהסכם הגג שנחתם לפני כחודש בין משרד האוצר, רמ"י ועיריית אשקלון.  שטחי המגורים בה מאופיינים בבניה רוויה בבניינים בני 7 עד 20 קומות וכוללת הוראה המחייבת כי 30% מיחידות הדיור יהיו יחידות קטנות.

התכנית באשקלון כוללת אזור תעסוקה במזרח השכונה בצמוד למסילת הרכבת ולכביש 4, מרכז תחבורה שבו תמוקם תחנת רכבת ותחנת אוטובוסים מרכזית הצפויים לשרת  את כל חלקה הצפוני של העיר, חיבור חדש על כביש 4 באמצעות מחלף חדש, שבילי אופניים, פארק בהיקף של כ- 450 דונם  המשלב טבע עירוני וארכיאולוגיה,  מסחר לאורך שדרה מרכזית וכן שטחי ומבני ציבור רבים.

היקף התעסוקה, המסחר ומבני הציבור מיועדים לתת מענה לתושבי השכונה החדשה אך גם לכלל תושבי אשקלון, בדגש על קריית חינוך שבה ישולבו 3 תיכונים מקיפים, בתי ספר יסודיים וגני ילדים.התוכנית באשקלון נערכה ע"י משרד ארמון אדריכלים והוגשה ע"י רשות מקרקעי ישראל.

תכנית 'פרדס בחסכון' באור יהודה, תוקם בשטח של כ- 350 דונמים, הממוקמת בצפון אור יהודה, מדרום למחנה תל השומר ומצפון לדרך 461, כוללת הקמת שכונה עירונית חדשה. 

התכנית קובעת הקמה של שכונת מגורים איכותית, המשתלבת עם התפישה ומגמות התכנון האזוריות בסביבתה, הכוללות את הפינוי העתידי של השטחים הצבאיים והפיכתם יחד עם השכונה, למרקם עירוני אינטנסיבי במטרופולין ת"א. 
התכנית כוללת כ- 2,400 דירות במגוון גדלים על מנת לענות על צרכי אוכלוסייה המגוונים. התכנית מחייבת בניה של 20% יח"ד קטנות. 

מבנה השכונה המתוכננת כולל בנייה רוויה, שילוב שימושים של מגורים תעסוקה ומסחר, והקצאת שטחים משמעותיים למוסדות ציבור וכשטחים ירוקים פתוחים לציבור. היקף השימושים הציבוריים, התעסוקה והמסחר בשכונה נקבע במטרה לענות על צורכי השכונה והעיר. תכנון השכונה בנוי משדרה מרכזית ומצירי תנועה אנכים ואופקיים לה. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x