קליל תעשיות >> תחלק דיבידנד בסך 20 מיליון ש"ח

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2015


הדיבידנד הינו בהמשך לרכישה עצמית של מניות החברה בסך 8 מיליון ש"ח, שהשלימה החברה בחודש יולי האחרון

החברה פירסמה את תוצאותיה הכספיות: ההכנסות ברבעון השלישי של שנת  2015 - 88.6 מיליון ש"ח; הרווח הנקי ברבעון - 8.5 מיליון ש"ח

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 רשמה קליל הכנסות בסך 274.6 מיליון ש"ח ורווח נקי בסך 31.0 מיליון ש"ח

הונה העצמי של קליל, ליום 30 בספטמבר, 2015, הסתכם ב-241.2 מיליון ש"ח והיווה 77.8% ממאזן החברה

חברת קליל תעשיות, יצרנית החלונות והאלומיניום המובילה בישראל, בשליטת צור דבוש ובניהולו של אריה (ריצ'י) ריכטמן, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2015, ומודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 20 מיליון ש"ח לבעלי המניות.

אריה ריכטמן, מנכ"ל קליל: "שוק הבנייה נמצא במגמת גידול, בהתאם לכך פועלת קליל להגדיל את נתח השוק שלה גם על חשבון הריווחיות, זאת  במטרה להנגיש את מוצריה לציבור לקוחות רחב ככל האפשר. בקליל מאמינים, שפעולות אלו יסייעו להוריד את מחירי החלונות ללקוחות בטווח המיידי ואף לזכות בפרויקטי "מחיר למשתכן" שמובילה המדינה. מגוון המוצרים בקליל מאפשר רכישת חלונות ברמות מחיר שונות בהתאם לעיצוב שיבחר הלקוח. יחד עם זאת כל לקוח יכול להנות ממוצרים באיכות גבוהה ועם תעודת האחריות של קליל".

צורי דבוש יו"ר קליל: "בהעדר תוכנית ממשלתית לעידוד התעשיה והתעסוקה בצפון הארץ, אנו פועלים להרחבת מיגוון מוצרי החברה ולהתאמתם לשווקים נוספים, על מנת לשמר פעילות ייצורית מלאה ב-3 משמרות. החוסן של החברה מבוסס הן על המותג "קליל" והן על  עובדים ומנהלים העובדים שנים רבות בחברה ומחוייבים לפעילותה."

הכנסות קליל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב- 274.6 מיליון ש"ח, לעומת 285.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המדווחת המשיכה קליל להגדיל את נתח השוק שלה במקביל להפחתת מחירי המכירה.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב- 75.7 מיליון ש"ח, לעומת 94.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח הגולמי כאמור, נבע מהורדת מחירי המכירה וכן מגידול בעלות חומרי הגלם שנצרכו ומעלייה בהוצאות הפחת של החברה, בעיקר בגין קו הייצור החדש אשר איפשר לחברה הגדלה משמעותית של התפוקה והפריון.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 42.2  מיליון ש"ח, לעומת  57.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהשחיקה האמורה ברווח הגולמי של החברה.

הרווח הכולל של קליל לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב- 30.9 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 41.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הכנסות קליל ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו ב- 88.6 מיליון ש"ח, לעומת 91.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך הרבעון נרשמה עלייה בכמות פרופילי האלומיניום שנמכרה, אך מנגד נרשמה ירידה במחירי המכירה בשוק המקומי, בהתאם למגמה בה פועלת החברה  בתקופה האחרונה.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 22.8 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 30.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השחיקה נובעת מהירידה בהכנסות, וכן מגידול בעלות חומרי הגלם שנצרכו ומעלייה בהוצאות הפחת של החברה.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 12.2 מיליון ש"ח, לעומת 18.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהשחיקה האמורה ברווח הגולמי. 

הרווח הכולל של קליל ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב- 8.5 מיליון ש"ח, לעומת 13.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ממאזנה של קליל עולה, כי הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר, 2015 , הסתכם ב-241.2 מיליון ש"ח, והיווה 77.8% מסך מאזן החברה, נתון המלמד על איתנות פיננסית גבוהה. 
עוד עולה ממאזן קליל, כי לחברה יתרות מזומנים וניירות ערך סחירים בסך 84.1 מיליון ש"ח.

במקביל לפירסום הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון קליל חלוקת דיבידנד בסך של 20 מיליון ש"ח (8.25 ש"ח למניה) לבעלי המניות. המועד הקובע לזכאות לדיבידנד הנו 7 בדצמבר, 2015, והחלוקה בפועל תבוצע ביום 21 בדצמבר, 2015. חלוקת הדיבידנד הינה מעבר למדיניות החלוקה המוצהרת של החברה, עליה דיווחה קליל בחודש מרץ האחרון ושבמסגרתה התחייבה החברה לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור של 30% לפחות מהרווח הנקי השנתי שלה. על פי מדיניות זו, רכישה עצמית הינה מהלך הנחשב לחלוקת רווחים על ידי החברה.
קליל השלימה ביולי האחרון רכישה עצמית של מניותיה בסך 8 מיליון ש"ח, כך שהדיבידנד שהוכרז עתה, יחד עם הרכישה העצמית שבוצעה, מבטאים שיעור חלוקה גבוה באופן ניכר מהשיעור עליו התחייבה החברה.

קליל תעשיות, פועלת משנת 1950 ונשלטת על ידי צור דבוש החל משנת 2001 (60.5%). תחום עיסוקה של החברה הנו עיצוב, יצור ושיווק של מערכות אלומיניום (חלונות ודלתות מעוצבים) לבניה ולתעשייה, בעיקר לשוק המקומי. בנוסף, עוסקת החברה בפיתוח, ייבוא ושיווק של פירזולים, אביזרים ומנועי תריסים הנלווים לפרופילי האלומיניום והדרושים לשם ייצור  החלונות והדלתות. לקליל תעשיות, חברה בת פרטית, רול פרופיל בע"מ (בבעלות חלקית 82.8%)  העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות תריסים, שלבי תריס - אור  וארגזי תריס מפחי אלומיניום.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x